Vaarwegenoverzicht

Hieronder staat een overzicht van vaarwegen die (gedeeltelijk) onder het beheer van Rijkswaterstaat vallen. Andere vaarwegbeheerders in Nederland zijn bijvoorbeeld de provincies, gemeenten en waterschappen. De hoofdvaarwegen behoren tot het Rijk. Waterwegen die hier niet genoemd zijn, hebben regionale beheerders.

Beschikbaarheid vaarweg

Op de website Vaarweginformatie vindt u actuele informatie over de beschikbaarheid van de vaarweg. Bijvoorbeeld over wijzigingen in bedieningstijden van bruggen en sluizen, geplande en ongeplande hinder en werkzaamheden.