Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl

Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl

De Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl bestaat uit 3 kanalen: het Prinses Margrietkanaal, het Van Starkenborghkanaal en het Eemskanaal.

Kenmerken

  • Lengte: 118 km
  • Diepte: tussen de -5,80 en -3,50 KP

Belangrijke pijler

De Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl is 1 van de belangrijkste waterwegen van ons land. Het is een belangrijke pijler van de Noord-Nederlandse economie. De Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl ontsluit de provincies Groningen en Fryslân voor de binnenvaart en verbindt Noord-Duitsland met de voor de beroepsvaart belangrijke havens Amsterdam en Rotterdam.

Rijkswaterstaat is eigenaar en beheerder van de vaarweg sinds 2014 en werkt aan verschillende verbeteringen voor een vlotte, veilige en duurzame doorvaart. Op deze website leest u meer informatie over de verschillende projecten, achtergrondinformatie en nieuwsupdates.