Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl

Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl

De Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl bestaat uit 3 kanalen: het Prinses Margrietkanaal, het Van Starkenborghkanaal en het Eemskanaal.

Kenmerken

Belangrijke pijler

De Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl is één van de belangrijkste waterwegen van ons land. Het is een belangrijke pijler van de Noord-Nederlandse economie. De Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl ontsluit Groningen en Fryslân voor de binnenvaart en verbindt Noord-Duitsland met de voor de beroepsvaart belangrijke havens Amsterdam en Rotterdam.

Projecten op de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl

Door het vervangen van bruggen, verdieping en verbreding wordt de vaarweg geschikter gemaakt voor schepen van CEMT-klasse Va. Zo ontstaat meer ruimte voor de grotere schepen en is de weg vrij voor meer transport over water.

Projecten

Programma Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl: Friese bruggen Kootstertille en Schuilenburg

De bruggen Kootstertille en Schuilenburg voldoen niet aan de eisen voor een hoofdvaarweg en zijn aan vervanging toe. We bekijken een aquaduct als alternatief.

Programma Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl: Friese bruggen Spannenburg, Uitwellingerga en Oude Schouw

We voeren een (MIRT-)verkenning uit voor de vervanging van 3 Friese bruggen die aan het eind van hun levensduur zijn en waar grote schepen niet kunnen passeren.

Programma Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl: vervangen Gerrit Krolbrug

De Gerrit Krolbrug voldoet niet aan de eisen voor een hoofdvaarweg. Daarom doen we doen onderzoek naar mogelijke varianten voor een beweegbare brug.

Toon alle projecten

Interessante feiten

  • Over de diverse kanalen van Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl lopen 32 bruggen en 3 aquaducten. Ook liggen er 4 werkende sluizen: sluis Lemmer, sluis Gaarkeuken, de Oostersluis en sluis Farmsum.
  • Sinds 1 januari 2014 zijn het Prinses Margrietkanaal, het Van Starkenborghkanaal en het Eemskanaal van de provincies Fryslân en Groningen overgedragen aan het Rijk. Rijkswaterstaat is nu eigenaar van de kanalen en beheert de vaarweg.
  • Per jaar varen 71.000 schepen over de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl. Zo'n 50% van het vaarverkeer in Lemmer is recreatief, in Delfzijl is dit 25%. De schepen op de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl vervoeren jaarlijks 200.000 containers.
  • Wil je mooie verhalen lezen over de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl? Kijk dan op de website Varen op Verhalen.

Nieuws

Meer nieuws