Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl

De Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl bestaat uit 3 kanalen: het Prinses Margrietkanaal, het Van Starkenborghkanaal en het Eemskanaal.

Kenmerken

  • Lengte: 118 km
  • Diepte: tussen de -5,80 en -3,50 KP

Projecten op de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl

Programma Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl

Rijkswaterstaat maakt de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl breder en dieper zodat grotere Va-schepen veilig en vlot kunnen passeren.

Belangrijke pijler

De Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl is 1 van de belangrijkste waterwegen van ons land. Het is een belangrijke pijler van de Noord-Nederlandse economie. De Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl ontsluit de provincies Groningen en Fryslân voor de binnenvaart en verbindt Noord-Duitsland met de voor de beroepsvaart belangrijke havens Amsterdam en Rotterdam.

Rijkswaterstaat is eigenaar en beheerder van de vaarweg sinds 2014 en werkt aan verschillende verbeteringen voor een vlotte, veilige en duurzame doorvaart. Op de website Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl leest u meer informatie over de verschillende projecten, achtergrondinformatie en nieuwsupdates.

Nieuws