Inkoopplanning

Inkoopplanning

Regelmatig publiceert Rijkswaterstaat op deze pagina een geactualiseerde inkoopplanning. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de wens van de markt om zo vroeg mogelijk op de hoogte te worden gebracht van relevante ontwikkelingen en plannen, zodat zij daarop kunnen anticiperen.

De inkoopplanning bevat opdrachten voor bedrijven die actief zijn in onderstaande inkoopdomeinen van Rijkswaterstaat:

  • Bedrijfsvoering (ook voor andere rijksoverheden)
  • Informatievoorziening
  • Kennis
  • Grond-, weg- en waterbouw (GWW)

Inkoopplanning Rijkswaterstaat juni 2022

De meest recente editie van de inkoopplanning is nu beschikbaar, evenals de inkoopplanning ‘Kennis’. De gehele inkoopplanning is beschikbaar als Excel-bestand. Per inkoopdomein is de planning ook als pdf-bestand beschikbaar. De inkoopplanning bevat voorgenomen opdrachten, deze zijn nog niet aanbesteed. Actuele aanbestedingen vindt u op de website TenderNed.

Factsheets

Rijkswaterstaat verbetert stapsgewijs de zogeheten kerninformatie bij GWW-aanbestedingen. Dit is één van de maatregelen uit het plan van aanpak binnen het transitieprogramma ‘Op weg naar een vitale infrasector’, waarin Rijkswaterstaat en markt samenwerken. Voor veel GWW-projecten is er nu een factsheet beschikbaar met kerninformatie. Marktpartijen kunnen hiermee nog beter afwegen welke projecten interessant zijn om op in te schrijven. De informatie op de factsheets wordt regelmatig geactualiseerd naarmate er meer bekend is over een project.

De factsheets zijn beschikbaar via de website Publicatiedatabank ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Recent aangekondigde aanbestedingen

Sinds de publicatie van de vorige inkoopplanning in maart 2022 is voor meerdere werken de marktbenadering gestart, waaronder het D&C-contract A2 Vonderen Kerensheide en Basis Onderhoudscontract 2023 ZN A wegen.

Ontwikkelingen in de programmering

In het coalitieakkoord is structureel € 1,5 miljard aan extra middelen toegevoegd voor het in stand houden van onze infrastructuur (€ 1,25 miljard voor het Mobiliteitsfonds en € 0,25 miljard voor het Deltafonds). Over de verdeling hiervan zal de minister de Tweede Kamer informeren. De gevolgen die dit heeft voor de werkzaamheden en de aanbestedingen van Rijkswaterstaat worden zichtbaar in volgende inkoopplanningen.

Stikstof

De uitspraak van de Raad van State over de manier waarop stikstofneerslag wordt berekend, zorgt voor onzekerheid bij een aantal uitbreidings- en aanlegprojecten die zijn gepland. De consequenties van de uitspraak worden in kaart gebracht. Zolang deze consequenties nog niet helder zijn, is voor een deze projecten nog geen betrouwbare datum te noemen voor de start van de marktbenadering. Bij deze projecten staat bij de geplande datum start marktbenadering daarom P.M. vermeld.

Volgende publicatie inkoopplanning

De eerstvolgende reguliere publicatie van de inkoopplanning staat in november 2022 gepland.

Mutatieoverzicht GWW-werken groter dan € 100 miljoen

Het Mutatieoverzicht inkoopplanning Rijkswaterstaat juni 2022 GWW-werken groter dan € 100 miljoen (PDF, 271 kB) geeft een overzicht van de mutaties tussen de Inkoopplanning maart 2022 en de Inkoopplanning juni 2022 voor GWW-werken groter dan 100 miljoen euro.

Prestatiecontracten Atlas Droog

De Prestatiecontracten Atlas Droog geeft informatie over Prestatiecontracten op het droge areaal van Rijkswaterstaat. De Atlas Droog biedt meerjarig inzicht in de contracten op het gebied van perceelgrenzen, verwacht jaar van start nieuwe aanbesteding, bijbehorende ZaakID-nummers en legt de link met bijbehorende Inkoopplanning.

Reacties welkom

Rijkswaterstaat probeert marktpartijen zo goed mogelijk te bedienen met informatie over de inkoopplanning. Daarom stellen wij reacties zeer op prijs. Wilt u reageren, dan kunt u een e-mail sturen.

Aan deze inkoopplanning en bijbehorende producten kunnen geen rechten worden ontleend. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van de inhoud van de inkoopplanning contact op te nemen met de Servicedesk Zakelijk.