Inkoopplanning

Inkoopplanning

Regelmatig publiceert Rijkswaterstaat op deze pagina een geactualiseerde inkoopplanning. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de wens van de markt om zo vroeg mogelijk op de hoogte te worden gebracht van relevante ontwikkelingen en plannen, zodat zij daarop kunnen anticiperen.

De inkoopplanning bevat opdrachten voor bedrijven die actief zijn in onderstaande inkoopdomeinen van Rijkswaterstaat:

  • Bedrijfsvoering (ook voor andere rijksoverheden)
  • Informatievoorziening
  • Kennis
  • Grond-, weg- en waterbouw (GWW) > 1,5 miljoen

Inkoopplanning Rijkswaterstaat juli 2021

De gehele inkoopplanning is beschikbaar als Excel-bestand. Per inkoopdomein is de planning ook als pdf-bestand beschikbaar. De meest recente editie van de inkoopplanning is nu beschikbaar. De inkoopplanning bevat voorgenomen opdrachten, deze zijn nog niet aanbesteed. Actuele aanbestedingen vindt u op de website TenderNed.

Factsheets

Rijkswaterstaat verbetert stapsgewijs de zogeheten kerninformatie bij GWW-aanbestedingen. Dit is één van de maatregelen uit het plan van aanpak binnen het transitieprogramma ‘Op weg naar een vitale infrasector’, waarin Rijkswaterstaat en markt samenwerken. Voor veel GWW-projecten is er nu een factsheet beschikbaar met kerninformatie. Marktpartijen kunnen hiermee nog beter afwegen welke projecten interessant zijn om op in te schrijven. De informatie op de factsheets wordt regelmatig geactualiseerd naarmate er meer bekend is over een project.

De factsheets zijn beschikbaar via de website Publicatiedatabank ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Er zijn onder andere factsheets beschikbaar voor de volgende projecten: Van Brienenoordbrug, Bediening en besturing Maasobjecten (planfase), Kustlijnzorg 2021, Kunstwerken A44, A27-A12 Ring Utrecht, A27 Houten-Hooipolder, Renovatie Krammersluizencomplex, Brug Itteren, A2 Het Vonderen-Kerensheide, N35 Nijverdal-Wierden, Zaarderheiken, Basis Onderhoudscontract Zuid-Nederland, VenR Spooldersluis, Contractbeheersing en ingenieursdiensten uitvoering wegverbreding Apeldoorn-Twello.

Lopende of recent afgeronde aanbestedingen

Sinds de publicatie van de vorige inkoopplanning in maart 2021 is voor meerdere werken de marktbenadering gestart. In het oog springende projecten daarbij zijn de verbreding A27 Houten-Hooipolder (zuidelijke deel, Everdingen-Hooipolder), renovatie van de Prinses Marijkesluis en het groot onderhoud van de Roertunnel en Tunnel Swalmen in de A73. Aanbestedingen die recent zijn afgerond zijn onder andere de renovatie van de A12 IJsselbruggen, vervanging van het viaduct A1 Hoog Burel en renovatie en onderhoud van de veerhavens aan de Waddenzee.

Stikstof

De uitspraak van de Raad van State over de manier waarop stikstofneerslag wordt berekend, zorgt voor onzekerheid bij een aantal uitbreidings- en aanlegprojecten die zijn gepland. De consequenties van de uitspraak worden in kaart gebracht. Zolang deze consequenties nog niet helder zijn, is voor een deze projecten nog geen betrouwbare datum te noemen voor de start van de marktbenadering. Bij deze projecten staat bij de geplande datum start marktbenadering daarom P.M. vermeld.

Mate van betrouwbaarheid

Voor elke inkoop is in het overzicht aangegeven in welk kwartaal van welk jaar de marktbenadering is gepland. Dit betreft de planning zoals op het moment van publiceren kan worden ingeschat. De mate waarin de plandatum vast ligt, of nog aan verandering onderhevig is, kan per inkoop verschillen. De inschatting van deze onzekerheidsmarge is aangegeven in de kolom ‘mate van betrouwbaarheid’, met de volgende categorieën:

  • Zeker: geen afwijking in tijd te verwachten
  • Redelijk zeker: afwijking van maximaal 2 maanden mogelijk
  • Waarschijnlijk: afwijking van maximaal 6 maanden mogelijk
  • Onzeker: afwijking van meer dan 6 maanden mogelijk
  • P.M. Pro Memorie : vanwege onzekerheid in planuitwerking van dit project door stikstof kan in deze publicatie geen uitsluitstel worden gegeven over het moment van marktbenadering van dit project, zie de toelichting op RWS Zakelijk bij deze inkoopplanning.

Ingenieursdiensten

Per 1 juli 2021 heeft Rijkswaterstaat 2 nieuwe Samenwerkingsraamovereenkomsten (SROKs) afgesloten. De SROK Project- en procesbeheersing met Perceel 1 ‘Projectbeheersing en Systeemgerichte Contractbeheersing’, en Perceel 2 ‘Integrale veiligheid’. De SROK Ingenieursdiensten met Perceel 1 ‘Planuitwerking en Contractvoorbereiding’. De planning is dat Perceel 2 van de SROK Ingenieursdiensten, ‘Technisch Advies’, start per 1 september 2021. In de inkoopplanning is een nieuw tabblad opgenomen voor opdrachten onder de 2 nieuwe SROKs

Mutatieoverzicht GWW-werken groter dan € 100 miljoen

Het Mutatieoverzicht GWW-werken groter dan € 100 miljoen (PDF, 328 kB) geeft een overzicht van de mutaties tussen de Inkoopplanning maart 2021 en de Inkoopplanning juli 2021 voor GWW-werken groter dan 100 miljoen euro.

Prestatiecontracten Atlas Droog

De Prestatiecontracten Atlas Droog geeft informatie over Prestatiecontracten op het droge areaal van Rijkswaterstaat. De Atlas Droog biedt meerjarig inzicht in de contracten op het gebied van perceelgrenzen, verwacht jaar van start nieuwe aanbesteding, bijbehorende ZaakID-nummers en legt de link met bijbehorende Inkoopplanning.

Reacties welkom

Rijkswaterstaat probeert marktpartijen zo goed mogelijk te bedienen met informatie over geplande inkoop. Daarom stellen wij reacties zeer op prijs. Wilt u reageren, dan kunt u een e-mail sturen.

Aan deze inkoopplanning en bijbehorende producten kunnen geen rechten worden ontleend. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van de inhoud van de inkoopplanning contact op te nemen met de Servicedesk Zakelijk.