Drontermeer

Het Drontermeer is een langgerekt en ondiep randmeer aan de noordoostkant van Flevoland tussen Kampen en Elburg.

Kenmerken Drontermeer

  • Lengte: 10 km
  • Breedte: tussen 200 m en 1 km
  • Diepte: -3,00 NAP

Projecten op het Drontermeer

IJsselmeergebied: zoetwatervoorraad op peil

We maken nieuwe afspraken over de waterstanden in het IJsselmeer, zodat we ook in tijden van droogte over voldoende zoetwater kunnen beschikken.

Feiten over het Drontermeer

Nieuws over het Drontermeer