Julianakanaal

Het Julianakanaal begint ten noorden van Maastricht als aftakking van de Maas en eindigt bij Maasbracht, waar het water weer terug de Maas instroomt.

Kenmerken Julianakanaal

  • Lengte: 36 km
  • Breedte: 60 m
  • Diepte: -5,00 tot -4,00 KP

Projecten op het Julianakanaal

Maas: verruiming Julianakanaal

Rijkswaterstaat verruimt en verdiept het Julianakanaal tussen Limmel en Maasbracht en maakt het kanaal zo bevaarbaar voor grotere binnenvaartschepen.

Julianakanaal: aanpassing invaart

We verruimen de invaart van het Julianakanaal om gevaarlijke situaties bij het in- en uitvaren van schepen te voorkomen.

Julianakanaal: renovatie brug Urmond

Brug Urmond is toe aan een opknapbeurt. Daarom onderzoekt Rijkswaterstaat wat de beste manier is om de brug over het Julianakanaal aan te pakken.

Feiten over het Julianakanaal

  • Plannen voor het graven van het Julianakanaal waren er al in 1908. Toch duurde het nog tot 1921 voor deze plannen werden goedgekeurd. In 1925 begon de aanleg en in 1935 werd het kanaal geopend.
  • In de Tweede Wereldoorlog had het toen nog relatief jonge kanaal een belangrijke strategische functie. Eerst voorkwam het dat de Duitsers op konden rukken naar het westen. Later hield het kanaal de geallieerden tegen die richting Duitsland trokken.
  • De meeste schepen die via de Maas naar België varen, gaan door het Julianakanaal.
  • Op 27 januari 2004 werd het Julianakanaal wereldnieuws. Door een dijkverzakking dreigde het kanaal het dorp Stein onder water te zetten. De dijk bleek te zijn weggezakt door een lekkage van een oude waterleiding. Deze leiding, nog uit de tijd van de aanleg van het kanaal, was vergeten, maar stond nog wel onder druk.

Keersluis Limmel

De oude sluis Limmel in het Julianakanaal is in 2018 vervangen door een nieuwe keersluis. Hierdoor kunnen ook grotere binnenvaartschepen gebruikmaken van de Maasroute, één van de belangrijkste scheepvaartverbindingen in Europa. De nieuwe sluis beschermt tegen overstromingen, maar heeft geen schutfunctie meer. De oude sluis bij Limmel schutte slechts enkele keren per jaar, waardoor de functie overbodig werd. De nieuwe brug over het Julianakanaal scheidt fietsers en auto’s van elkaar en verbetert de verkeersveiligheid voor inwoners van Itteren en Borgharen.

De bouw van de keersluis Limmel is aanbesteed via een Design, Build, Finance and Maintain (DBFM)-contract. Dit houdt in dat de aannemercombinatie BESIX/Rebel niet alleen verantwoordelijk was voor het ontwerp en de bouw, maar ook verantwoordelijk is voor de financiering van het project en het onderhoud voor een periode van 30 jaar. Dit contract loopt in 2048 af.

Video over de nieuwe keersluis Limmel

(Op een kaart van Nederland verschijnen foto's van verschillende sluizen. Beeldtitel: Programma Sluizen.) DRUKKE MUZIEK (Beeldtekst: Nieuwe Keersluis Limmel. Waarom. Grote, moderne binnenvaartschepen pasten niet door de 80 jaar oude keerschutsluis. Het Julianakanaal wordt beter toegankelijk. Onderdeel van de Maasroute: een van Europa's belangrijkste scheepvaartverbindingen. Een nieuwe brug voor auto's en fietsers.) (Hoe. We bouwden een nieuwe, bredere keersluis. Schepen met lengte 190 m, breedte 11,4 m, diepgang 3,5 m en doorvaarhoogte 9,1 m kunnen de sluis nu passeren. 1e waterbouwproject ter wereld aanbesteed via een Design, Build, Finance and Maintain-contract (DBFM-contract).) (Aannemer verzorgt naast de bouw ook het ontwerp, de financiering en het beheer en onderhoud voor 30 jaar lang. Een tijdlijn verschijnt. Beeldtekst 2014 Selecteren van aannemer. Vanaf jan 2015 Rijkswaterstaat en BESIX in gesprek met de omgeving.) DE DRUKKE MUZIEK WORDT EVEN RUSTIGE MUZIEK (Beeldtekst: Nov 2017: Brug en herstelde keermiddel gereed. Jan 2018: Nieuwe inrichting sluizenterrein. Natuurlijke inrichting met bomen, struiken en plasdraszone is aantrekkelijk voor insecten, vogels en zoogdieren. Ook is rekening gehouden met beschermde diersoorten als de vleermuis en bever.) DE DRUKKE MUZIEK SPEELT VERDER TOT HET EIND VAN DE VIDEO (April 2018: Ondertekening beschikbaarheidscertificaat en deelvoltooiingscertificaten. Mei 2018: Oplevering Nieuwe Keersluis. Eén enkele stalen hefdeur, tussen twee cilindrische heftorens van 22 m hoog.) (Sluispoort nu 46,9 m breed. De doorgang biedt ruimte aan schepen van 172 tot 190 m lang en 11,4 m breed. Met een diepgang van 3,5 m en een laadvermogen van 3.200 ton (klasse Vb).) (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op rijkswaterstaat.nl.) (Het project Nieuwe Keersluis Limmel is gerealiseerd door BESIX/Rebel Keersluis Limmel Company B.V. (2015-2018). Fotografie Joep Deumes. Datum mei 2018. Medegefinancierd door de Europese Unie. Trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T).)

Nieuws over het Julianakanaal