Nieuwe Waterweg

Nieuwe Waterweg

De Nieuwe Waterweg ligt in Zuid-Holland en loopt van Hoek van Holland tot aan de Maeslantkering.

Kenmerken Nieuwe Waterweg

 • Lengte: circa 7 km
 • Breedte: 480 tot 675 m
 • Diepte: -16,20 tot -14,50 NAP

Projecten op de Nieuwe Waterweg

Nieuwe Waterweg: aanleg getijdenpark Maassluis en natuurvriendelijke oever bij gemaal De Zaayer

We leggen bij Maassluis een getijdenpark aan. Zo werken we binnen de Kaderrichtlijn Water aan waterkwaliteit, -veiligheid en natuur.

Nieuwe Maas en Nieuwe Waterweg: aanleg getijdenparken

We zorgen met de aanleg van getijdenparken voor een betere leefomgeving voor dieren en planten en meer waterveiligheid.

Scheur: herstel leefgebied landtong Rozenburg

Door de aanleg van dammen maakt Rijkswaterstaat de landtong Rozenburg aantrekkelijker voor dieren en planten.

De Maeslantkering

In Hoek van Holland ligt het sluitstuk van de Deltawerken: de Maeslantkering. Bij een dreigende overstroming vanuit zee sluiten 2 grote witte deuren de Nieuwe Waterweg af.

Feiten over de Nieuwe Waterweg

 • Vanwege de diepgang van de huidige Aframax en Nieuw Panamaxtankers, moet de vaargeul constant worden uitgebaggerd om bevaarbaar te blijven.

Nieuws over de Nieuwe Waterweg

 • Proefsluiting Maeslantkering geslaagd

  Nieuwsbericht 21 september 2020
  De proefsluiting van de Maeslantkering is geslaagd. De deuren zijn om 17.15 uur op 20 september 2020 succesvol ingevaren. De Nieuwe Waterweg was vanaf 17.20 uur...
 • Proef: dam van oude rioolbuizen bij Rozenburg

  Interview 18 november 2019
  Een dam van hergebruikt materiaal biedt waterleven bij Landtong Rozenburg een veilige plek. Een test moet uitwijzen of oude rioleringsbuizen hiervoor geschikt...
 • Natuurontwikkeling in de stadsdelta Maassluis

  Interview 18 november 2019
  Met een getijdenpark en een natuurvriendelijke oever combineren Rijkswaterstaat en de gemeente Maassluis natuur, recreatie en educatie. Projectmanager Sjoerd...

Naar al het nieuws