Vaarweg Waddenzee

Vaarweg Waddenzee

De Waddenzee is een waterweg en loopt van de noordkust van Nederland via Duitsland tot aan Denemarken. Over deze zee lopen meerdere routes waar de scheepvaart gebruik van maakt.

Kenmerken Waddenzee

  • Diepte: varieert sterk
  • Oppervlakte: 2400 km2 (Nederlands deel)

Projecten op de Waddenzee

Wieringerhoek: nieuw leefgebied tussen IJsselmeer en Waddenzee

We verkennen opties voor nieuw leefgebied om het IJsselmeer toekomstbestendig te maken, waarbij we hoogwaardige natuur verbinden met een sterke economie.

Waddenzee: verbetering verbinding Ameland

Het wad van Ameland wordt droger en hoger. Dat heeft invloed op de verbinding met het Waddeneiland. Lees over de verbetering van de bereikbaarheid van Ameland.

Waddenzee

De Waddenzee is een uniek (natuur)gebied. Rijkswaterstaat zorgt onder meer voor bereikbaarheid en bescherming van de Waddeneilanden. Lees er hier meer over.

Waddenzee: uniek in zijn soort

De Waddenzee is een uniek gebied dat door Rijkswaterstaat en meerdere samenwerkingspartners wordt beheerd en beschermd. Zo blijft de waterkwaliteit, bereikbaarheid en de bescherming van de Waddeneilanden gegarandeerd voor deze en toekomstige generaties. Meer over dit (natuur)gebied is te lezen op de pagina van de Waddenzee.

Feiten over de Waddenzee

Het verschil tussen eb en vloed in de Waddenzee is ruim 2 m

  • De Waddenzee is het grootste aaneengesloten natuurgebied van West-Europa.
  • De Wadden vormen een bijzondere omgeving, met unieke planten- en diersoorten.

Nieuws over de Waddenzee