Vaarweg Waddenzee

De Waddenzee is een waterweg en loopt van de noordkust van Nederland via Duitsland tot aan Denemarken. Over deze zee lopen meerdere routes waar de scheepvaart gebruik van maakt.

Kenmerken Waddenzee

  • Diepte: varieert sterk
  • Oppervlakte: 2400 km² (Nederlands deel)

Projecten op de Waddenzee

Waddenzee: renovatie veerdam Schiermonnikoog

In 2024 renoveren we de veerdam van Schiermonnikoog. De renovatie is onderdeel van de grote onderhoudsopgave Waddenveerhavens.

Waddenzee: dijkversterking Vlieland

De Omringdijk op Vlieland voldoet niet aan de veiligheidseisen. We versterken de dijk zodat Vlieland beschermt blijft.

Waddenzee: herstel zeegras

We werken aan het herstel van zeegras in de Waddenzee. De waterplant is van belang voor de natuur en de waterkwaliteit.

Waddenzee: uniek in zijn soort

De Waddenzee is een uniek gebied dat door Rijkswaterstaat en meerdere samenwerkingspartners wordt beheerd en beschermd. Zo blijft de waterkwaliteit, bereikbaarheid en de bescherming van de Waddeneilanden gegarandeerd voor deze en toekomstige generaties. Meer over dit (natuur)gebied is te lezen op de pagina van de Waddenzee.

Feiten over de Waddenzee

Het verschil tussen eb en vloed in de Waddenzee is ruim 2 m

  • De Waddenzee is het grootste aaneengesloten natuurgebied van West-Europa.
  • De Wadden vormen een bijzondere omgeving, met unieke planten- en diersoorten.

Nieuws over de Waddenzee