Pannerdensch Kanaal

Het Pannerdensch Kanaal loopt van het Bijlands Kanaal bij de Pannerdense Kop tot de Neder-Rijn bij Angeren. Het kanaal bestaat al ruim 300 jaar.

Kenmerken Pannerdensch Kanaal

  • Lengte: 6 km
  • Breedte: 135 m
  • Diepte: 3,00 tot 4,70 NAP

Waterhuishouding

Het Pannerdensch Kanaal is cruciaal voor de verdeling van de waterafvoer in Nederland. Lees meer over de waterhuishouding van het Pannerdensch Kanaal.

Projecten op het Pannerdensch Kanaal

Pannerdensch Kanaal: waterhuishouding en rivierbeheer

Waar de Rijn zich splitst in de Waal en het Pannerdensch Kanaal past Rijkswaterstaat een vaste waterverdeling toe, om hoogwater in de rivieren te voorkomen.

Pannerdensch Kanaal: verlaging van kribben en oevers

We verlagen de kribben en oevers langs het Pannerdensch Kanaal, zodat het riviergebied veiliger wordt.

Feiten over het Pannerdensch Kanaal

  • Het Pannerdensch Kanaal is aan het begin van de 18e eeuw aangelegd als verdedigingslinie tegen de Fransen.
  • De geschiedenis van Rijkswaterstaat is nauw verbonden met het kanaal: in 1798 werd Rijkswaterstaat opgericht voor het beheer en onderhoud van dit kanaal.

Nieuws over het Pannerdensch Kanaal

Zie ook