Zwarte Meer

Het Zwarte Meer is een randmeer dat is ontstaan bij de inpoldering van de Noordoostpolder.

Kenmerken Zwarte Meer

  • Diepte: -3,00 MP
  • Oppervlakte: 17 km²

Projecten op het Zwarte Meer

Ketelmeer en Zwarte Meer: uitbreiding leefgebied vissen en vogels

Het Ketelmeer, Vossemeer en Zwarte Meer vormen samen de Randmeren Noord. We breiden het leefgebied voor vissen en vogels verder uit, zodat de visstand verbetert.

IJsselmeergebied: zoetwatervoorraad op peil

We maken nieuwe afspraken over de waterstanden in het IJsselmeer, zodat we ook in tijden van droogte over voldoende zoetwater kunnen beschikken.

Feiten over het Zwarte Meer

  • Het Zwarte Meer is in 1942 ontstaan bij de aanleg van de polderdijken van de Noordoostpolder.
  • Het Zwarte Meer is een randmeer, randmeren zorgen ervoor dat het ‘oude land’, het niet-ingepolderde land, niet verdroogt en verzakt.

Nieuws over het Zwarte Meer