Zwarte Meer

Zwarte Meer

Het Zwarte Meer is een randmeer dat is ontstaan bij de inpoldering van de Noordoostpolder.

Kenmerken Zwarte Meer

Projecten op het Zwarte Meer

IJsselmeergebied: zoetwatervoorraad op peil

We maken nieuwe afspraken over de waterstanden in het IJsselmeer, zodat we ook in tijden van droogte over voldoende zoet water kunnen beschikken.

Ketelmeer en Zwarte Meer: uitbreiding leefgebied vissen en vogels

Rijkswaterstaat legt ondiepe zones aan in het Ketelmeer en Zwarte Meer, zodat de visstand verbetert.

Feiten over het Zwarte Meer

  • Het Zwarte Meer is in 1942 ontstaan bij de aanleg van de polderdijken van de Noordoostpolder.
  • Het Zwarte Meer is een randmeer, randmeren zorgen ervoor dat het ‘oude land’, het niet-ingepolderde land, niet verdroogt en verzakt.

Nieuws over het Zwarte Meer

Naar al het nieuws