Over ons

Samen werken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Uitgelicht

Gun jezelf Rijkswaterstaat

Werk mee aan de toekomst van Nederland met de ruimte om jezelf te blijven ontwikkelen.

Onze historie

Rijkswaterstaat zorgt al sinds 1798 voor rijkswegen en rijkswaterwegen. In de loop van de eeuwen is ons werk veel veranderd.

Duurzame leefomgeving

We willen dat Nederland ook voor de volgende generaties schoon, groen, leefbaar, veilig en een prettige plek is om in te leven.


Vragen?

Heeft u een vraag of opmerking voor Rijkswaterstaat? Neem dan contact op via:

We zijn geopend op:

  • maandag tot en met vrijdag: 07.00-20.00 uur
  • zaterdag, zondag en feestdagen: 10.00-18.30 uur

Veelgestelde vragen


Corporate video: 'Gewoon is niet normaal'

VOICE-OVER: Ons land is een land van veerkracht. We zwoegen wat af. Maar vinden altijd onze weg. We zijn vrij. Om te reizen. Te werken aan onszelf. Of tijd te maken voor elkaar. Om van water te genieten. En ervan te leren. Het lijkt allemaal de normaalste zaak van de wereld. Maar kijk eens om je heen. Gewoon is niet zo normaal als je denkt. Je zou het misschien niet zeggen, maar we leven onder water. Soms wel meters. Dat we zomaar overal heen kunnen, is gewoon verbazingwekkend. Want onze wegen behoren tot de drukste van Europa. Maar Nederland is veerkrachtig. En Rijkswaterstaat veert mee. Al meer dan tweehonderd jaar. Door continu vooruit te kijken blijft Nederland de veiligste delta ter wereld. En komen we goed beslagen ten ijs. Onder alle omstandigheden. (Een meisje maant tot stilte.) Sst. Respect voor onze leefomgeving is de basis van Rijkswaterstaat. Door soms wat van de natuur te nemen en dan weer terug te geven. Al eeuwenlang werkt Rijkswaterstaat vol overgave aan Nederland. We bouwen voort op ons verleden en geven antwoord op de vragen van morgen. Samen met deskundige partners werken we aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Samen... Maken wij Nederland. (Vier mensen in oranje werkkleding staan naast elkaar. Het Nederlandse wapenschild op een blauwe achtergrond met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op rijkswaterstaat.nl. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2016.) RUSTIGE MUZIEK DIE WEGEBT

  • ‘In de dagelijkse praktijk, dicht bij de burger, wordt ons werk aan een veilig, bereikbaar en duurzaam Nederland concreet. Met name de vervangings- en renovatieopgave wordt een belangrijke opgave. Dat vraagt om goed samenwerken met publieke en private partners. Daar wil ik, met mijn focus op het regiowerk van Rijkswaterstaat, graag aan bijdragen.’

  • ‘Rijkswaterstaat heeft jaarlijks bijna 5 miljard euro beschikbaar. Ik vind het belangrijk om te werken aan maximaal rendement voor de samenleving en ons werk toch betaalbaar te houden. Met vernieuwende, efficiënte werkwijzen en werkprocessen. Dat is waar ik als chief financial officer voor sta.’

  • ‘Onze weginspecteurs, verkeersleiders, sluismeesters en watermanagers werken 24 uur per dag aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Achter de schermen zorgen zij voor betrouwbaar waterbeheer en vlotte, veilige verkeersdoorstroming op de weg en op het water. Zij handelen ongevallen zo snel mogelijk af en komen in actie bij calamiteiten en crises.’

  • 'Als beheerder van water en (vaar)wegen werkt Rijkswaterstaat aan korte- en langetermijnopgaven. Elke dag weer werken we aan beschikbare netwerken en een leefbare omgeving. Tegelijkertijd bereiden we ons voor op veranderingen op het vlak van mobiliteit, klimaat en energie, samen met gebruikers en partijen in de regio. Dat maakt het zo interessant.'

  • 'Rijkswaterstaat Midden-Nederland beheert de grootste zoetwaterbuffer van Europa en voorziet een derde van Nederland van zoetwater. Duurzaam beheer met het oog op klimaat en ecologie is van vitaal belang voor Nederland.'

  • 'Ik vind het een grote eer om samen met mensen met zo veel passie en vakmanschap bij te dragen aan de belangrijke maatschappelijke opgaven waar Rijkswaterstaat voor staat.'