Wolderwijd

Het Wolderwijd is een randmeer dat is ontstaan door de inpoldering van zuidelijk Flevoland.

Kenmerken Wolderwijd

  • Diepte: -3,00 NAP
  • Oppervlakte: 18 km2

Projecten op het Wolderwijd

Wolderwijd: ondiepe, luwe en diepe zone met onderwaterbos

Het onderwaterleven in het Wolderwijd heeft een impuls nodig. Voor meer variatie leggen we een ondiepe, diepe en een luwtezone aan met een onderwaterbos.

IJsselmeergebied: zoetwatervoorraad op peil

We maken nieuwe afspraken over de waterstanden in het IJsselmeer, zodat we ook in tijden van droogte over voldoende zoetwater kunnen beschikken.

Feiten over het Wolderwijd

  • Het Wolderwijd is ontstaan in 1967 door de inpoldering van Zuid-Flevoland.
  • Samen met het Drontermeer, Eemmeer, Gooimeer, Ketelmeer, Nijkerkernauw, Nuldernauw, Veluwemeer en Vossemeer maakt het deel uit van de randmeren.
  • De randmeren zorgen ervoor dat het ‘oude land’, het niet-ingepolderde land, niet verdroogt en verzakt.
  • Het Wolderwijd is deel van de recreatieve Randmerenroute.
  • De naam Wolderwijd is bedacht door Godfried Bomans, een Nederlands schrijver.
  • In het Wolderwijd liggen 2 kunstmatige eilanden: de Zegge en de Biezen.

Nieuws over het Wolderwijd