Wolderwijd

Het Wolderwijd is een randmeer dat is ontstaan door de inpoldering van zuidelijk Flevoland.

Kenmerken Wolderwijd

  • Diepte: -3,00 NAP
  • Oppervlakte: 18 km2

Projecten op het Wolderwijd

IJsselmeergebied: zoetwatervoorraad op peil

We maken nieuwe afspraken over de waterstanden in het IJsselmeer, zodat we ook in tijden van droogte over voldoende zoetwater kunnen beschikken.

Feiten over het Wolderwijd

  • Het Wolderwijd is ontstaan in 1967 door de inpoldering van Zuid-Flevoland.
  • Samen met het Drontermeer, Eemmeer, Gooimeer, Ketelmeer, Nijkerkernauw, Nuldernauw, Veluwemeer en Vossemeer maakt het deel uit van de randmeren.
  • De randmeren zorgen ervoor dat het ‘oude land’, het niet-ingepolderde land, niet verdroogt en verzakt.
  • Het Wolderwijd is deel van de recreatieve Randmerenroute.
  • De naam Wolderwijd is bedacht door Godfried Bomans, een Nederlands schrijver.
  • In het Wolderwijd liggen 2 kunstmatige eilanden: de Zegge en de Biezen.

Nieuws over het Wolderwijd