Zakendoen met Rijkswaterstaat

Zakendoen met Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat werkt aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat doen we samen met andere overheden, zakelijke partners, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties.

Die samenwerking wordt steeds belangrijker, nu infrastructurele projecten in het dichtbevolkte Nederland steeds complexer worden. Dat vraagt om slimme oplossingen, gedeelde kennis en permanente vernieuwing. Opdrachtgever en opdrachtnemer moeten daarom zo veel mogelijk samen optrekken, als professionele partners met een gezamenlijk doel.

Rijkswaterstaat als opdrachtgever

Door consequent te handelen naar de beschreven werkwijze, hopen we uniformer te gaan werken. Onze handelswijze wordt zo herkenbaarder en beter voorspelbaar, iets dat Rijkswaterstaat als professionele opdrachtgever nastreeft.

Inkoopbeleid

De afweging wanneer en hoe we de markt benaderen, wordt gemaakt op basis van ons inkoopbeleid. Hierin staat onze generieke inkoopwijze beschreven. Rijkswaterstaat is georganiseerd via 4 inkoopdomeinen, die op accenten verschillend werken. Bij alle domeinen streeft Rijkswaterstaat naar 100% duurzaam inkopen.

Werkwijzen inkoopdomeinen

Specifieke werkwijzen, contracten en instrumenten worden per domein apart beschreven. De informatie over de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW) is beschikbaar op de pagina Werkwijze in de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW). Informatie voor het inkoopdomein Informatievoorziening (IV) staat op de pagina Werkwijze Informatievoorziening. Voor meer informatie over de werkwijze van de inkoopdomeinen Kennis en Bedrijfsvoering kunt u contact opnemen met de Servicedesk Zakelijk.

Inkoopplanning, marktconsultaties en marktdagen

Rijkswaterstaat betrekt de markt graag bij de ontwikkeling en de uitvoering van projecten en processen. Marktpartijen kunnen helpen bij de uitvoering, maar ook bij de ontwikkeling van idee├źn en mogelijke oplossingen. Daarom publiceren wij onze inkoopplanning en organiseren we marktconsultaties en marktdagen.

Rijkswaterstaat als partner

Werken voor en samen met anderen dan het ministerie, dat doet Rijkswaterstaat steeds meer. Onze kennis en expertise zetten we graag in voor u als partner zodat u uw opgaven kunt realiseren. Denk daarbij aan de bediening van tunnels of sluizen, verkeersmanagement rond evenementen, gladheidsbestrijding, informatievoorziening, cybersecurity of projectmanagement.

Gebruik van grond, gebouwen, water van Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat wil medegebruik van haar grond, water en gebouwen stimuleren zodat ze maatschappelijk en financieel meer opbrengen en onze partners hun doelen kunnen bereiken. Met andere overheden, organisaties en ondernemers gaan we in gesprek over gebruik van gronden voor bijvoorbeeld landbouwactiviteiten, recreatievoorzieningen, opwekken van duurzame energie, het vestigen van horeca of de organisatie van evenementen.

Servicedesk Zakelijk

Heeft u als zakelijk partner van Rijkswaterstaat een projectoverstijgende vraag of suggestie? De Servicedesk Zakelijk zorgt ervoor dat iedere vraag en suggestie op de juiste plek binnen de organisatie terechtkomt en de vragen juist en snel worden beantwoord. Gebruik voor vragen en suggesties het contactformulier.

Nieuws

 • Nieuw contract renovatie en onderhoud veerhavens Waddenzee

  Nieuwsbericht 24 juni 2021
  We hebben een nieuw contract voor renovatie en onderhoud van de veerhavens aan de Waddenzee gegund. Het gaat om meerjarig onderhoud aan bijna alle veerhavens.
 • Satellietmonitoring: op naar de volgende stap

  Interview 23 juni 2021
  We willen een grote stap vooruitzetten met de implementatie van satellietmonitoring, het gebruik van de data heeft nu al een grote meerwaarde voor ons werk.
 • Inkoopplanning Rijkswaterstaat

  Nieuwsbericht 22 juni 2021
  Rijkswaterstaat besteedt dit jaar meer geld uit dan ooit aan beheer en onderhoud. Echter zijn er meerjarig onvoldoende middelen beschikbaar.

Meer nieuws