Scheepvaart

De veilige en vlotte doorstroming voor het scheepvaartverkeer is 1 van de kerntaken van Rijkswaterstaat. Hieronder komt u meer te weten over de diversiteit van scheepvaartmanagement binnen Rijkswaterstaat.

Op het water voor alle schippers

Onze operators bedienen sluizen en bruggen voor een zo vlot mogelijke planning en onze mobiel verkeersleiders varen over de rijkswateren als gastheren en gastvrouwen op het water. De nautisch verkeersleiders zorgen voor de juiste verkeersbegeleiding en via Vaarweginformatie bundelen we de actuele berichtgeving voor de scheepvaart.

Ook waarschuwen we voor hoog- of laagwater of andere bijzondere situaties en we geven voorlichting aan de pleziervaart.

Nieuws