Noordzee

De Noordzee grenst aan Nederland, Groot-Brittannië, België, Frankrijk, Duitsland, Denemarken en Noorwegen. Door de Noordzee lopen veel belangrijke scheepvaartroutes.

Kenmerken Noordzee

  • Diepte: 46 m
  • Oppervlakte: 575.000 km²

Projecten op de Noordzee

Kustonderhoud

De duinen en stranden zijn onze belangrijkste bescherming tegen de zee. Door nieuw zand aan te brengen, blijft de kustlijn op natuurlijke wijze intact.

Kustgenese 2.0: hoe beschermen we onze kust na 2020?

Rijkswaterstaat onderzoekt hoe we onze kust na 2020 het beste kunnen onderhouden en Nederland kunnen beschermen tegen het water.

Vlot en veilig verkeer op de Noordzee

Het Nederlandse deel van de Noordzee is een van de drukste vaarwegen ter wereld. Rijkswaterstaat zet zich in voor veilig en vlot verkeer op het water.

Kust- en zeebodemonderhoud Noordzee

Met behulp van een sleephopperzuiger halen we zand van de zeebodem, kilometers ver de zee in. Dit zand spuiten we vervolgens op vlak voor de kust en/of op het strand. Zo beschermen we de Nederlandse kust tegen afkalving (het langzaam ‘afbrokkelen’ van de kust).

Belangrijke toegangsgeulen vanaf Noordzee

De belangrijkste toegangsgeulen op de Noordzee in Nederland zijn de Euro-Maasgeul, naar de haven van Rotterdam, en de IJgeul, naar de havens van IJmuiden en Amsterdam. Rijkswaterstaat houdt de toegangsgeulen op diepte. Elk jaar wordt daarvoor 20,7 miljoen m3 zand uit de vaargeulen opgebaggerd. Dat is 13,5 keer de inhoud van stadion De Kuip.IJgeul (naar havens IJmuiden-A’dam)Euro-Maasgeul (naar havens Rotterdam)Diepwaterroute
Diepte (gemiddeld)21 m26 m35 m
Breedte450-600 m600-1200 m5-100 km
Lengte43 km57 km
Maximale diepgang17,80 m22,85 m
Sluit aan opNoordzeekanaalNieuwe Waterweg

Feiten over de Noordzee

  • In het Nederlandse deel van de Noordzee ligt 2.500 km pijpleiding en 4.000 km kabel.
  • Rijkswaterstaat onderzoekt met een onderwaterrobot ook de water- en bodemkwaliteit en spoort verloren lading en scheepswrakken op. Van deze laatste liggen er ruim 3.000 op de zeebodem.
  • Het Nederlandse deel van de Noordzee bedraagt 58.500 km2; hiervan is 3.600 km2 scheepvaartroute.
  • Er staan 160 olie– en gasplatforms.
  • Er ligt 4.500 km aan leidingen.
  • Er is 11 gigawatt aan windenergie gepland voor 2030 waarvan 2,5 al gerealiseerd en 1,5 in aanbouw. Totaal oppervlakte voor 11 gigawatt is ongeveer 1.800 km2.

Naar de Noordzee-atlas

Het Nederlandse deel van de Noordzee is in kaart gebracht in de Noordzee-atlas. Dit is een website met thematische kaarten van de Rijksoverheden, die een taak hebben op de Noordzee. De atlas is ook in gedrukte vorm verkrijgbaar.

Nieuws over de Noordzee