Markermeer

Het Markermeer is een meer tussen Noord-Holland, Flevoland en het IJsselmeer.

Kenmerken Markermeer

  • Diepte: -5,80 tot -2,80 MP
  • Oppervlakte: 700 km²

Projecten op het Markermeer

Dijkversterking Marken

De dijk om het voormalige eiland Marken voldoet niet meer aan de huidige veiligheidsnormen. Daarom versterken we de dijk.

Noord-Hollandse Markermeerkust: verbetering waterkwaliteit

De waterkwaliteit van de Markermeerkust verbeteren moet tot onder andere meer biodiversiteit, vispaaiplaatsen, ondieptes en oeverleefgebieden leiden.

Oostvaardersoevers: waar meer en moeras elkaar vinden en versterken

Door het Markermeer, de Oostvaardersplassen en Lepelaarplassen te verbinden ontstaat een aantrekkelijker, leefbaarder en veiliger merengebied.

Feiten over het Markermeer

  • Het Markermeer is genoemd naar het schiereiland Marken, in het zuidwesten van het meer.
  • Het Markermeer was vroeger, net als het IJsselmeer, onderdeel van de Zuiderzee.
  • Het Markermeer zou eigenlijk ingepolderd worden, net als de Noordoostpolder en Flevoland. Het nieuwe stuk land zou de Markerwaard gaan heten.

Nieuws over het Markermeer