Markermeer

Het Markermeer is een meer tussen Noord-Holland, Flevoland en het IJsselmeer.

Kenmerken Markermeer

  • Diepte: -5,80 tot -2,80 MP
  • Oppervlakte: 700 km2

Projecten op het Markermeer

Dijkversterking Marken

De dijk om het voormalige eiland Marken voldoet niet meer aan de huidige veiligheidsnormen. Daarom versterken we de dijk.

Oostvaardersoevers

Door het Markermeer, de Oostvaardersplassen en Lepelaarplassen te verbinden ontstaat een aantrekkelijker, leefbaarder en veiliger merengebied.

Noord-Hollandse Markermeerkust: verbetering waterkwaliteit

De waterkwaliteit van de Markermeerkust verbeteren moet tot onder andere meer biodiversiteit, vispaaiplaatsen, ondieptes en oeverleefgebieden leiden.

Feiten over het Markermeer

  • Het Markermeer is genoemd naar het schiereiland Marken, in het zuidwesten van het meer.
  • Het Markermeer was vroeger, net als het IJsselmeer, onderdeel van de Zuiderzee.
  • Het Markermeer zou eigenlijk ingepolderd worden, net als de Noordoostpolder en Flevoland. Het nieuwe stuk land zou de Markerwaard gaan heten.

Nieuws over het Markermeer