Veluwemeer

Veluwemeer

Het Veluwemeer is een randmeer dat is ontstaan bij de inpoldering van oostelijk Flevoland.

Kenmerken Veluwemeer

Projecten op het Veluwemeer

IJsselmeergebied: zoetwatervoorraad op peil

We maken nieuwe afspraken over de waterstanden in het IJsselmeer, zodat we ook in tijden van droogte over voldoende zoet water kunnen beschikken.

Feiten over het Veluwemeer