Veluwemeer

Het Veluwemeer is een randmeer dat is ontstaan bij de inpoldering van oostelijk Flevoland.

Kenmerken Veluwemeer

  • Diepte: -3,00 NAP
  • Oppervlakte: 30 km2

Projecten op het Veluwemeer

IJsselmeergebied: zoetwatervoorraad op peil

We maken nieuwe afspraken over de waterstanden in het IJsselmeer, zodat we ook in tijden van droogte over voldoende zoetwater kunnen beschikken.

Feiten over het Veluwemeer