IJsselmeer

IJsselmeer

Het IJsselmeer is het grootste zoetwatermeer van Nederland. Het ligt tussen de Houtribdijk (Lelystad-Enkhuizen), Noord-Holland, de Afsluitdijk, Friesland, de Noordoostpolder en Flevoland.

Kenmerken IJsselmeer

Projecten op het IJsselmeer

Wieringerhoek: nieuw leefgebied tussen IJsselmeer en Waddenzee

We verkennen opties voor nieuw leefgebied om het IJsselmeer toekomstbestendig te maken, waarbij we hoogwaardige natuur verbinden met een sterke economie.

IJsselmeer: bescherming waterwinning Andijk

De waterkwaliteit van het IJsselmeer bij Andijk wordt bedreigd door verzilting en de toename van microverontreinigingen. We pakken deze bedreigingen aan.

IJsselmeergebied: zoetwatervoorraad op peil

We maken nieuwe afspraken over de waterstanden in het IJsselmeer, zodat we ook in tijden van droogte over voldoende zoet water kunnen beschikken.

Toon alle projecten

Afsluitdijk IJsselmeer

Sinds 1932 sluit de Afsluitdijk het IJsselmeer (de voormalige Zuiderzee) af van de Waddenzee. De waterkering is 32 km lang en loopt van Den Oever in Noord-Holland naar Zurich in Friesland.

Feiten over het IJsselmeer

  • Voordat de Afsluitdijk werd aangelegd, heette het IJsselmeer de Zuiderzee. De Zuiderzee was een binnenzee waar veel zoutwatervis gevangen werd. Het land eromheen overstroomde regelmatig.
  • Vanwege het vele water wordt het IJsselmeergebied ook wel het ‘Natte Hart’ genoemd. Het gebied is belangrijk voor waterberging en drinkwatervoorziening.
  • Het IJsselmeergebied is een recreatie- en natuurgebied van (inter)nationale betekenis. Ook is het gebied van belang voor zandwinning en specieberging, zoals van bagger. Rijkswaterstaat heeft de taak om bij het beheer van het gebied al deze functies op elkaar af te stemmen.
  • Wie op het IJssel- of Markermeer vaart, moet rekening houden met golven die soms razendsnel opkomen: golven kunnen al na een uur ‘volgroeid’ zijn. Tijdens onweer kan dat zelfs nog sneller gaan. Om zicht te krijgen op de effecten van golfslag voert Rijkswaterstaat al een aantal jaren, golf- en windmetingen uit in het IJsselmeergebied.
  • Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog (op 17 april 1945), blies de Duitse bezetter de dijk tussen de toen net drooggelegde Wieringermeerpolder en het IJsselmeer op. In de podcast 'Een harde knal en toen kwam het water' vertelt ooggetuige Rein Koolen zijn verhaal.

Nieuws over het IJsselmeer

Naar al het nieuws