Onze organisatie

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en werkt dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland.

We willen leven in een land dat beschermd is tegen overstromingen. Een land waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar we vlot en veilig van A naar B kunnen.

Het inrichten van het land gaat ook om de balans tussen verschillende belangen zoals economie, milieu en woongenot.

Daarvoor zetten de mensen van Rijkswaterstaat zich dagelijks in. Met ruim 200 jaar kennis van de inrichting van ons land weten ze dat dit meer is dan het technisch uitvoeren van projecten aan weg en water. Het gaat ook om de balans tussen al die belangen: economie, milieu, woongenot.

Rijkswaterstaat betrekt daarom burgers bij de inrichting van hun leefomgeving en werkt samen met bijvoorbeeld waterschappen, gemeenten, bedrijven en kennisinstituten. Zo werken we met elkaar aan duurzame oplossingen voor een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland.

Lees meer over onze missie

Corporate video: 'Gewoon is niet normaal'

VOICE-OVER: Ons land is een land van veerkracht. We zwoegen wat af. Maar vinden altijd onze weg. We zijn vrij. Om te reizen. Te werken aan onszelf. Of tijd te maken voor elkaar. Om van water te genieten. En ervan te leren. Het lijkt allemaal de normaalste zaak van de wereld. Maar kijk eens om je heen. Gewoon is niet zo normaal als je denkt. Je zou het misschien niet zeggen, maar we leven onder water. Soms wel meters. Dat we zomaar overal heen kunnen, is gewoon verbazingwekkend. Want onze wegen behoren tot de drukste van Europa. Maar Nederland is veerkrachtig. En Rijkswaterstaat veert mee. Al meer dan tweehonderd jaar. Door continu vooruit te kijken blijft Nederland de veiligste delta ter wereld. En komen we goed beslagen ten ijs. Onder alle omstandigheden. (Een meisje maant tot stilte.) Sst. Respect voor onze leefomgeving is de basis van Rijkswaterstaat. Door soms wat van de natuur te nemen en dan weer terug te geven. Al eeuwenlang werkt Rijkswaterstaat vol overgave aan Nederland. We bouwen voort op ons verleden en geven antwoord op de vragen van morgen. Samen met deskundige partners werken we aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Samen... Maken wij Nederland. (Vier mensen in oranje werkkleding staan naast elkaar. Het Nederlandse wapenschild op een blauwe achtergrond met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op rijkswaterstaat.nl. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2016.) RUSTIGE MUZIEK DIE WEGEBT

  • 'Rijkswaterstaat is een organisatie met een existentiële rol in het leefbaar houden van het land. Ik vind het een eer en een uitdaging om daaraan te mogen bijdragen door te werken aan civiele techniek, in een boeiende, bestuurlijke omgeving, en door leiding te geven aan een grote, iconische uitvoeringsorganisatie.'

  • ‘In de dagelijkse praktijk, dicht bij de burger, wordt ons werk aan een veilig, bereikbaar en duurzaam Nederland concreet. Met name de vervanging- en renovatieopgave wordt een belangrijke opgave. Dat vraagt om goed samenwerken met publieke en private partners. Daar wil ik, met mijn focus op het regiowerk van Rijkswaterstaat, graag aan bijdragen.’

  • ‘Rijkswaterstaat staat voor een enorme aanleg- en instandhoudingsopgave waarvan we de uitvoering de komende jaren flink moeten zien te versnellen. Ik vind het een uitdaging om daaraan te werken door te sturen op slagkracht en efficiënter werken, en door een impuls te geven aan de verdere professionalisering van ons assetmanagement.’

  • 'Ik vind het een grote eer om samen met mensen met zo veel passie en vakmanschap bij te dragen aan de belangrijke maatschappelijke opgaven waar Rijkswaterstaat voor staat. Digitalisering speelt hierin een grote rol en ik ga graag aan de slag met mijn team om dat verder te ontwikkelen.'

  • ‘Rijkswaterstaat staat letterlijk midden in de samenleving met de belangrijke taak om ons land veilig, bereikbaar en leefbaar te houden. Er ligt een grote opgave om met het extra geld dat aan de begroting is toegevoegd, achterstanden in de instandhouding aan te pakken. Dat vergt goede afspraken met opdrachtgevers, de omgeving en de markt. Als CFO en HID van de Bestuursstaf zet ik me samen met alle collega’s in voor een soepele bedrijfsvoering en doelmatige inzet van middelen en capaciteiten om zo bij te dragen aan de mobiliteit van Nederland.’