Contact met Rijkswaterstaat

Onveilige situatie op de weg? Meld het ons

Ziet u een onveilige situatie zoals een auto op de vluchtstrook, stukken autoband of andere rommel op de rijbaan, kapotte verlichting, en is er geen sprake van direct gevaar of spoed?

  • Bel 0800-8002

Wij zijn geopend op maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 20.00 uur. In het weekend- en op feestdagen van 10.00 tot 18.30 uur.

Buiten onze openingstijden kunt u bellen met de politie via 0900-8844. Bel bij spoed 112.

Wat hebben we van u nodig bij een melding?

  • Op welke weg u rijdt. Het wegnummer staat ook op de hectometerpalen
  • In welke richting u rijdt. De rijrichting staat rechtsboven op de hectometerpalen (Re/Li)
  • Bij welke hectometerpaal u het heeft gezien

Veelgestelde vragen

Heeft u andere vragen, opmerkingen of klachten? Zo kunt u ons ook bereiken

Wet Open Overheid (Woo)

Een verzoek om openbaarmaking van informatie op grond van de Wet Open Overheid kunt u indienen via:

  • Post: Rijkswaterstaat Woo-verzoek, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht
  • Contactformulier
  • Telefonisch: 0800-8002