Projectenoverzicht wegen

Hieronder staat een overzicht van alle actuele wegenprojecten die in opdracht van Rijkswaterstaat worden uitgevoerd.

Er zijn 60 projecten gevonden.

A2: vervanging verlichting Leidsche Rijntunnel

Om de Leidsche Rijntunnel in de toekomst veilig open te houden, vervangen we de verlichting. De huidige verlichting wordt vervangen door led-verlichting.

A28: stabilisatie Vollenhoventunnel

In de Vollenhoventunnel is een tunneldeel door extreem hoge grondwaterstand omhoog gekomen. We doen onderzoek naar de oorzaak en de mogelijke oplossing.

A7: renovatie Westerwoldse Aa-brug

We renoveren de Westerwoldse Aa-brug in de A7. Onderdelen van de brug moeten worden vervangen of gerenoveerd zodat de brug de beoogde levensduur haalt.

N14: vervanging verlichting Sijtwendetunnel

We vervangen de verlichting en de blusleidingen van de Sijtwendetunnel. Zo houden we de tunnel veilig en voorkomen we storingen en oponthoud.

A27: onderhoud hangkabels Merwedebrug Gorinchem

We voerden onderhoud uit aan de Merwedebrug bij Gorinchem, zodat de brug veilig en beschikbaar blijft voor wegverkeer.

Onderhoud wegen Zeeland

We voeren onderhoud uit aan de infrastructuur in Zeeland, zoals vervanging van asfalt, onderhoud aan bruggen en viaducten en meer. Lees over dit project.

N915: renovatie Brug over de Noord

De installaties en systemen van de Brug over de Noord zijn toe aan vervanging. We renoveren we de brug, zodat die ook in de toekomst veilig blijft.

N99: renovatie Kooybrug Den Helder

We renoveren de Kooybrug in Den Helder (N99) omdat deze toe is aan een opknapbeurt. Door de renovatie is er hinder voor het wegverkeer en de scheepvaart.

N50: vergroten verkeersveiligheid

De komende jaren nemen we maatregelen om de veiligheid op de N50 te vergroten. Tussen knooppunt Hattemerbroek en de Ramspolbrug gebeuren veel ongevallen.

A7: herstel Prinses Margriettunnel

Door druk van grondwater is een van de tunneldelen van de Prinses Margriettunnel in de A7 is omhooggekomen en zijn trekpalen bezweken. Dit herstellen we.