Projectenoverzicht wegen

Hieronder staat een overzicht van alle actuele wegenprojecten die in opdracht van Rijkswaterstaat worden uitgevoerd.

Er zijn 66 projecten gevonden.

Oosterscheldekering: nieuwe leuning en hekwerken

We vervangen de leuning van de werkweg op de Oosterscheldekering. Ook plaatsen we hekken rond de pijlers en brengen trappen en bordessen aan.

A7: versterking brug Purmerend

Zwaar verkeer kan op dit moment niet over de brug in de A7 over het Noordhollandsch Kanaal bij Purmerend. Daarom versterken we in 2024 de brug.

Waddenzee: onderhoud veerhavens Texel-Den Helder

De veerhavens van Texel en Den Helder zijn toe aan vervanging. De komende jaren voeren we groot onderhoud uit.

A58: vervangen technische installaties Vlaketunnel

De Vlaketunnel maakt onderdeel uit van de A58. Een deel van de technische installaties is aan het einde van hun levensduur en is aan vervanging toe.

N57: vervangen technische installaties Dampoortaquaduct

Het Dampoortaquaduct bij Middelburg ligt in de N57. Een deel van de technische installaties van het aquaduct werkt niet meer naar behoren. Daarom vervangen we ze.

A27: onderhoud hangkabels Merwedebrug Gorinchem

We voeren onderhoud uit aan de Merwedebrug bij Gorinchem, zodat de brug veilig en beschikbaar blijft voor wegverkeer.

Onderhoud wegen Zeeland

We voeren onderhoud uit aan de infrastructuur in Zeeland, zoals vervanging van asfalt, onderhoud aan bruggen en viaducten en meer. Lees over dit project.

N915: renovatie Brug over de Noord

De installaties en systemen van de Brug over de Noord zijn toe aan vervanging. We renoveren we de brug, zodat die ook in de toekomst veilig blijft.

A10 Noord: stiller asfalt

Door stormschade zijn geluidschermen langs de A10 Noord deels verwijderd. De snelweg krijgt daarom een extra laag stil asfalt. Omwonenden ervaren dan minder geluidoverlast.

N99: renovatie Kooybrug Den Helder

We renoveren de Kooybrug in Den Helder (N99) omdat deze toe is aan een opknapbeurt. Door de renovatie is er hinder voor het wegverkeer en de scheepvaart.