Projectenoverzicht wegen

Hieronder staat een overzicht van alle actuele wegenprojecten die in opdracht van Rijkswaterstaat worden uitgevoerd.

Er zijn 66 projecten gevonden.

Waddenzee: onderhoud veerhavens Texel-Den Helder

De veerhavens van Texel en Den Helder zijn toe aan vervanging. De komende jaren voeren we groot onderhoud uit.

A58: vervangen technische installaties Vlaketunnel

De Vlaketunnel maakt onderdeel uit van de A58. Een deel van de technische installaties is aan het einde van hun levensduur en is aan vervanging toe.

N57: vervangen technische installaties Dampoortaquaduct

Het Dampoortaquaduct bij Middelburg ligt in de N57. Een deel van de technische installaties van het aquaduct werkt niet meer naar behoren. Daarom vervangen we ze.

A28: werkzaamheden Amersfoort - Ommen

We voeren onderhoud uit aan de A28. Zo blijft de weg van goede kwaliteit, zorgen we voor een vlotte en veilige doorstroming en beperken we files.

A27: onderhoud hangkabels Merwedebrug Gorinchem

We voeren onderhoud uit aan de Merwedebrug bij Gorinchem, zodat de brug veilig en beschikbaar blijft voor wegverkeer.

Onderhoud wegen Zeeland

We voeren onderhoud uit aan de infrastructuur in Zeeland, zoals vervanging van asfalt, onderhoud aan bruggen en viaducten en meer. Lees over dit project.

N915: renovatie Brug over de Noord

De installaties en systemen van de Brug over de Noord zijn toe aan vervanging. Daarom renoveren we de brug, zodat die ook in de toekomst veilig blijft.

A10 Noord: stiller asfalt

Door stormschade zijn geluidschermen langs de A10 Noord deels verwijderd. De snelweg krijgt daarom een extra laag stil asfalt. Omwonenden ervaren dan minder geluidoverlast.

N197: herstel Velsertraverse

Er is sprake van scheurvorming in het beton van viaduct Velsertraverse. Na het herstel kan de Velsertraverse weer volledig gebruikt worden.

N99: renovatie Kooybrug Den Helder

We renoveren de Kooybrug in Den Helder (N99) omdat deze toe is aan een opknapbeurt. Door de renovatie is er hinder voor het wegverkeer en de scheepvaart.