Wegbeheer

Aanleg en beheer van wegen

 • Wegbeheer in Nederland

  Rijkswaterstaat beheert een groot deel van de wegen in Nederland. De overige wegen zijn in handen van andere wegbeheerders.
 • Aanleg van wegen

  Rijkswaterstaat houdt bij de aanleg van wegen rekening met onder meer omgeving, natuur en cultureel erfgoed.

Incidentmanagement

 • Incidentmanagement

  Bij pech of ongevallen zorgen we ervoor dat hulpdiensten snel en veilig hun werk kunnen doen en dat het verkeer weer zo snel mogelijk kan doorrijden. Dit noemen we incidentmanagement.
  #
 • Rode kruisen: nietvoorniX

  Elke dag sluiten we rijstroken af met rode kruisen. Dat doen we altijd met een reden, zoals bij een pech- of ongeval. Negeren van rode kruisen is dan ook levensgevaarlijk.
 • Weginspecteurs

  Onze weginspecteurs zijn dagelijks op pad om ervoor te zorgen dat u vlot en veilig van A naar B kunt. Ze nemen allerlei maatregelen om na een pech- of ongeval de rijbaan zo snel mogelijk vrij te krijgen.
  #

Slim gebruik van wegen

 • Minder files

  Rijkswaterstaat pakt files op verschillende manieren aan. We zorgen dat de wegen zelf meer filebestendig zijn, maar werken ook aan het beter benutten van (vaar)wegen.
 • Spitsstroken

  Een spitsstrook is een rijstrook die alleen tijdens drukke momenten open is voor verkeer. Doordat het verkeer tijdelijk gebruikmaakt van een extra rijstrook, ontstaan er minder files.

Natuur en milieu

 • Beschermende maatregelen

  Het wegennetwerk van Nederland doorkruist meerdere natuurgebieden. Rijkswaterstaat neemt allerlei maatregelen om de natuur en het milieu te beschermen.

Onderzoek en rapportages

 • Onderzoek weggebruik

  Informatie over het verkeer helpt Rijkswaterstaat bij het beheren en onderhouden van de rijkswegen. Daarom doen we op verschillende manieren onderzoek naar het weggebruik in ons land.
 • Verkeersveiligheid en ongevallencijfers

  Elk jaar rapporteert de minister cijfers over het aantal verkeersgewonden en -doden aan de Tweede Kamer. Het Bestand geRegistreerde Ongevallen in Nederland (BRON) is een belangrijke basis.