Kust en Rijnmondgebied

Verhoogde waterstanden 19 januari 2022, 10:00 Volgend waterbericht: 20 januari 2022, 10:00

Verhoogde waterstanden

code groen

Kust en Rijnmondgebied

De komende 24 uur wordt krachtig tot harde westelijk tot noordwestelijke wind, windkracht 5-6 mogelijk 7 verwacht. Dit veroorzaakt enige verhoging van de waterstanden langs de kust van de provincies Zuid-Holland (gebied Hollandse kust), Noord-Holland (gebied Texel) en Friesland (gebied Waddengebied).

Rijkswaterstaat en de waterschappen houden de situatie in de gaten.

Kijk ook op waterberichtgeving voor meer informatie over de waterstanden.

Actuele metingen en verwachtingen

Overige watersystemen

IJsselmeer

Verhoogde waterstanden

code groen

Het waterpeil van het IJsselmeer is verhoogd voor de tijd van het jaar.

Het waterpeil van Markermeer is licht verhoogd voor de tijd van het jaar.

Rivieren

Geen waarschuwingen

code groen

De afvoer van de Rijn en IJssel is normaal voor de tijd van het jaar. De komende 2 dagen zal de waterstand licht dalen.


De afvoer van de Maas is normaal voor de tijd van het jaar. De komende 2 dagen zal waterstand licht dalen.

Contact

Rijkswaterstaat - Watermanagementcentrum Nederland 
e. wmcn-redactie@rws.nl
t. 088 798 5000
i. Watermanagementcentrum