Kust en Rijnmondgebied

Geen waarschuwingen 20 september 2021, 10:00 Volgend waterbericht: 21 september 2021, 10:00

Geen waarschuwingen

code groen

Kust en Rijnmondgebied

Voor de waterstanden langs de kust worden geen afwijkingen van betekenis verwacht.

Actuele metingen en verwachtingen

Overige watersystemen

IJsselmeer

Geen waarschuwingen

code groen

Het waterpeil van het IJsselmeer, Markermeer en Veluwerandmeren is normaal voor de tijd van het jaar.

Rivieren

Geen waarschuwingen

code groen

De waterstand op de Rijn en de IJssel is lager dan normaal voor de tijd van het jaar. De komende twee dagen zal de waterstand ongeveer gelijk blijven.
 
De afvoer van de Maas is normaal voor de tijd van het jaar. De komende twee dagen zal de afvoer ongeveer gelijk blijven.

Contact

Rijkswaterstaat - Watermanagementcentrum Nederland 
e. wmcn-redactie@rws.nl
t. 088 798 5000
i. Watermanagementcentrum