Kust en Rijnmondgebied

Laatste update: 9 december 2022, 09:22

Geen waarschuwingen

Kust en Rijnmondgebied

Voor de waterstanden langs de kust worden geen afwijkingen van betekenis verwacht

Kijk op waterberichtgeving.rws.nl voor meer informatie over de waterstanden.

Actuele metingen en verwachtingen

Overige watersystemen

IJsselmeer

Waarschuwing:

Geen waarschuwingen

Het waterpeil van het IJsselmeer, Markermeer en de Veluwerandmeren is normaal voor de tijd van het jaar.

Rivieren

Waarschuwing:

Geen waarschuwingen

De waterstand op de Rijn en de IJssel is op dit moment lager dan normaal voor de tijd van het jaar. De komende twee dagen zal de waterstand ongeveer gelijk blijven.


De afvoer van de Maas is normaal voor de tijd van het jaar. De komende twee dagen zal de afvoer gelijk blijven.

Contact

Rijkswaterstaat - Watermanagementcentrum Nederland 
e. wmcn-redactie@rws.nl
t. 088 798 5000
i. Watermanagementcentrum