Wegenoverzicht

Hieronder staat een overzicht van alle wegen die Rijkswaterstaat beheert. Overige wegen zijn in beheer bij andere wegbeheerders, zoals provincies en gemeenten. Rijkswaterstaat beheert de meeste snelwegen (A-wegen), maar ook een aantal autowegen (N-wegen).

Per weg vindt u hieronder een korte beschrijving en een overzicht van projecten die Rijkswaterstaat aan deze weg uitvoert.

Wegen in beheer van Rijkswaterstaat

Andere wegbeheerders

Bekijk de pagina Wegbeheer in Nederland om meer te weten over andere wegbeheerders en de wegen die bij hen in beheer zijn.


De eerste snelweg

In 1896 werd voor het eerst in Nederland een auto in gebruik genomen. Er volgden er meer en al snel groeide het aantal uit tot 15.000 auto’s in 1920 en 90.000 stuks in 1940. Om te anticiperen op deze ontwikkeling moesten onze wegen worden aangepast en nieuwe infrastructuur worden aangelegd.

De komst van de autosnelweg was bijzonder: de weg werd alleen toegankelijk voor motorvoertuigen en bestond uit gescheiden rijbanen

In 1927 ontstond het eerste Rijkswegenplan, een plan voor de doorontwikkeling van het Nederlandse wegennet. Bestaande verbindingen werden in kaart gebracht en onderling verbonden. In 1932 kwam er een herziening en werd het plan verder uitgebreid. 

De rijkswegen kregen een wegnummer en de autosnelweg werd geïntroduceerd. Op 15 april 1937 openden we het eerste stuk Nederlandse snelweg: de rijksweg 12 (de huidige snelweg A12) tussen Voorburg en Zoetermeer.

Ontstaan van de wegnummers

82

rijkswegen werden in het Rijkswegenplan 1932 opgenomen

De wegen rondom steden werden, met de wijzers van de klok mee, van een nummer voorzien. Zo begonnen de wegen 1 tot en met 7 vanuit Amsterdam, 8 tot en met 10 vanuit Haarlem en 11 tot en met 14 vanuit Den Haag. In de loop der jaren werd het Rijkswegenplan geactualiseerd en de nummering vaak aangepast. 

Dit zorgde voor enkele gaten in de nummering. De reden dat bijvoorbeeld de snelweg A3 niet bestaat is omdat het plan van destijds, een weg van Amsterdam via Gouda naar Rotterdam, nooit is uitgevoerd.

In 1976 werden alle wegen in Nederland van een letter voorzien: de autosnelwegen kregen de letter A, alle niet-autosnelwegen de letter N. Bij het opstellen van deze routenummering werden bepaalde rijkswegen samengenomen in 1 routenummer. Hierdoor gingen de rijkswegen 2, 26, 64 en 75 bijvoorbeeld samen op in de A2/N2. Dit is de reden dat er geen A26, A64 of A75 bestaat. 

Ook kwam het voor dat diverse rijkswegen werden overgedragen aan provincies en gemeentes. Daarmee kwam het nummer te vervallen, zoals bijvoorbeeld de oude rijksweg 49 Apeldoorn-Zutphen.

Podcast geschiedenis van de snelweg

Meer weten over de geschiedenis van de snelweg? Beluister dan onderstaande podcast waarin historicus Bert Toussaint vertelt over het ontstaan van de snelweg.

Podcast Toen de snelweg ontstond

Historicus Bert Toussaint vertelt over de geschiedenis van de snelweg. Nog geen 100 jaar geleden was er in de verste verte geen snelweg te vinden. Hoe is deze ontstaan?