Wegenoverzicht

Wegenoverzicht

Hieronder staat een overzicht van alle wegen die door Rijkswaterstaat beheerd worden. Wegen die er niet tussen staan, vallen onder het beheer van provincies en gemeenten. De meeste snelwegen (A-wegen) vallen onder het Rijk, maar ook een aantal autowegen (N-wegen) wordt (gedeeltelijk) door Rijkswaterstaat beheerd.

Per rijksweg vindt u hieronder een korte beschrijving en een overzicht van projecten die Rijkswaterstaat aan deze weg uitvoert.