Water

Uitgelicht

Voorbereiding werkzaamheden Verruiming Twentekanalen in volle gang

Verruiming van de Twentekanalen is nodig, omdat het transport de komende jaren toeneemt. Door het kanaal te verruimen kunnen grotere en zwaarder beladen schepen hier blijven varen en worden de havens beter bereikbaar.

MPV-30 schepen officieel opgeleverd en in gebruik

We hebben een serie van 3 energiezuinige schepen, Multi Purpose Vessels laten bouwen. Waarvan de laatste op 17 december 2020 is opgeleverd. De schepen zijn voor meerdere taken en opdrachtgevers inzetbaar. Zo zijn ze bruikbaar voor vaarwegmarkering of het meten van de waterkwaliteit.

Vele steentjes dragen bij aan Zeesluis IJmuiden

Voor de bouw van de zeesluis is veel zand en grind nodig. Carl Wierks, locatiebeheerder voor K3Deme in de Australiëhaven, vertelt over het aanleveren van het vele zand en grind voor de bouw van Zeesluis IJmuiden.

Projecten