Water

Uitgelicht

Aanleg eerste natuureilanden in het Markermeer gereed

Na 10 jaar plannen zijn de eerste 5 natuureilanden in het Markermeer gereed. Zo is er een nieuw landschap met slikken, kwelders, duinen en rietmoeras ontstaan. Onderzoek toont aan dat op en rond de eilanden de voedselketen op gang is gekomen, de waterkwaliteit verbetert en de biodiversiteit snel groeit.

Bestrijding eikenprocessierups door middel van vogels

Het eikenprocessierupsseizoen is weer begonnen. Eerder bestreden we de rups met parasiterende aaltjes en door het wegzuigen van nesten. Langs het Amsterdam-Rijnkanaal, Merwedekanaal en Lekkanaal zetten we nu vogels in. Vogelnestkasten langs het water trekken mezen aan die de rups eten.

De nieuwe vispassage Kandia helpt vissen oversteken

In juni is de nieuwe vispassage Kandia geopend. Door de vispassage kunnen vissen gemakkelijk en veilig van het Pannerdensch Kanaal naar het Rijnstrangengebied zwemmen en terug. Ze kunnen veilig hun eitjes leggen en larven krijgen de kans om te groeien. Wat bijdraagt aan de ecologische waterkwaliteit.


Nieuws

Meer nieuws


Projecten