Uitgelicht

Hinder voor scheepvaart door lage waterstanden

Door droogte wordt het moeilijker om waterpeilen op het gewenste niveau te houden. Dat kan leiden tot verminderde vaardieptes. We nemen extra maatregelen.

Werkzaamheden aan vaargeul Holwerd-Ameland

Bij de vaargeul Holwerd-Ameland is een natuurlijke geul ontstaan die geschikter is. Deze kan met minimaal baggeren als veilige vaarweg gebruikt worden.

Natuur en industrie gaan goed samen in de Nieuwe Waterweg

De Nieuwe Waterweg krijgt een kunstmatig rif dat een leefgebied vormt voor veel dieren. Hiermee verbeteren we de biodiversiteit en waterkwaliteit.


Nieuws


Projecten

Foto: © Verwaaij Media

Twentekanalen: verruimen vaarweg

Door de Twentekanalen te verruimen kunnen grotere en zwaarder beladen schepen er vlotter en veiliger door varen. Ook zijn de havens dan beter bereikbaar.

Bekijk de projectpagina
Foto: © Thomas Fasting

Wolderwijd: ondiepe, luwe en diepe zone met onderwaterbos

Het onderwaterleven in het Wolderwijd heeft een impuls nodig. Voor meer variatie leggen we een ondiepe, diepe en een luwtezone aan met een onderwaterbos.

Bekijk de projectpagina