Mastgat

Het Mastgat is een zeearm in de Zeeuwse Delta. Het water scheidt Tholen van Schouwen-Duiveland.

Kenmerken Mastgat

  • Lengte: 5 km
  • Breedte: 1400 m
  • Diepte: -25,40 tot -4,40 NAP

Feiten over het Mastgat

  • Het Mastgat vormt samen met het Zijpe een vaarweg die van de Oosterschelde tot aan de Krammersluizen loopt. Dit is een hoofdvaarroute voor de scheepvaart en onderdeel van de doorgaande route van de Westerschelde naar de Rijn.
  • Het Mastgat heeft zijn naam te danken aan een schip dat er in 1671 een schip zonk. Het schip had een mast die lange tijd boven het water uitstak en diende als een baken voor de scheepvaart.
  • In 1987 is ten noorden van het Mastgat de Philipsdam gebouwd, als onderdeel van de Deltawerken.
  • Langs de zeedijk van het eiland Schouwen-Duiveland liggen de slikken van Viane. Deze uitgestrekte slibgronden liggen bij hoogwater onder water. Er groeien Zeeuwse zeegroenten zoals zeekraal en lamsoor.