Leefbaarheid en milieu

We werken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Hierbij richten we ons onder andere op duurzaamheid, leefomgeving en milieu.

Bijvoorbeeld in projecten op het vlak van milieukwaliteit, natuur en biodiversiteit en bermonderhoud. Zo is ons land ook voor volgende generaties een schone, groene een fijne plek om te leven.

Leefomgeving verduurzamen

We verduurzamen de leefomgeving op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door eerst met gebiedspartners de plannen voor een gebied te bespreken. Vervolgens combineren we verschillende gebruiksfuncties zoals waterveiligheid, economie en recreatie. We bieden hierbij ruimte aan duurzame idee├źn, zoals een windenergiepark of een snelfietsroute.

CO2-uitstoot verminderen

Ons doel is om in 2030 energieneutraal zijn. Dit betekent dat we bij het aanleggen, onderhouden en gebruiken van onze infrastructuur evenveel energie opwekken als verbruiken. Uiteindelijk verminderen we onze CO2-uitstoot tot nul. Een voorbeeld van een energieneutraal bouwwerk is de Ramspolbrug bij de N50.

Slim en duurzaam gebruik van grondstoffen

In 2030 willen we circulair werken. Dit betekent: werken zonder afval te produceren. We proberen zoveel mogelijk te hergebruiken. Zo hoeven we minder kostbare grondstoffen aan te spreken.