Nijkerkernauw

Het Nijkerkernauw is een randmeer dat is ontstaan bij de inpoldering van zuidelijk Flevoland. Het grenst aan de westzijde, ongeveer ter hoogte van de provinciegrens van Utrecht en Gelderland, aan het Eemmeer; aan de oostzijde wordt het begrensd door de Nijkerkersluis.

Projecten op het Nijkerkernauw

IJsselmeergebied: zoetwatervoorraad op peil

We maken nieuwe afspraken over de waterstanden in het IJsselmeer, zodat we ook in tijden van droogte over voldoende zoetwater kunnen beschikken.

Feiten over het Nijkerkernauw

  • Het Nijkerkernauw is ontstaan in 1967 bij de inpoldering van Zuid-Flevoland.
  • Samen met het Drontermeer, Eemmeer, Gooimeer, Ketelmeer, Nuldernauw, Veluwemeer, Vossemeer en Wolderwijd maakt het deel uit van de randmeren.
  • De randmeren zorgen ervoor dat het ‘oude land’, het niet-ingepolderde land, niet verdroogt en verzakt.
  • Het Nijkerkernauw is deel van de recreatieve Randmerenroute.

Nieuws over het Nijkerkernauw