Boven-Merwede

Boven-Merwede

De Boven-Merwede in Zuid-Holland is de bovenloop van de rivier de Merwede en de voortzetting van de Waal in West-Nederland.

Kenmerken Boven-Merwede

Projecten op de Boven-Merwede

Merwedes: herstel leefgebied Woelse Waard en Dalemse Gat

We herstellen bij de Merwedes de natuurgebieden Woelse Waard en Dalemse Gat. Hierdoor verbetert de waterkwaliteit.

Samen werken aan een bereikbaar Zuid-Holland

We renoveren en vervangen een flink aantal tunnels, bruggen en viaducten in de provincie Zuid-Holland voor een vlotte en veilige doorstroming.

Merwedes: aanleg overnachtingsplaatsen

Rijkswaterstaat werkt aan nieuwe overnachtingsplaatsen in de Merwedes voor vlottere en veilige doorstroming van de binnenvaart.

Feiten over de Boven-Merwede

  • De Boven-Merwede is onderdeel van de hoofdtransportas Antwerpen-Rotterdam-Duitsland: een belangrijke internationale transportroute voor de scheepvaart. De vaarweg wordt dan ook druk en met hoge snelheden bevaren.

Nieuws over de Boven-Merwede

Naar al het nieuws