Boven-Merwede

De Boven-Merwede in Zuid-Holland is de bovenloop van de rivier de Merwede en de voortzetting van de Waal in West-Nederland.

Kenmerken Boven-Merwede

  • Lengte: 8,8 km
  • Diepte: -7,00 tot -3,60 NAP

Projecten op de Boven-Merwede

Samen werken aan een bereikbaar Zuid-Holland

We renoveren en vervangen een flink aantal tunnels, bruggen en viaducten in de provincie Zuid-Holland voor een vlotte en veilige doorstroming.

Merwedes: herstel leefgebied Woelse Waard en Dalemse Gat

We herstellen bij de Merwedes de natuurgebieden Woelse Waard en Dalemse Gat. Hierdoor verbetert de waterkwaliteit.

Herstel leefgebied Sliedrechtse Biesbosch (Merwedes)

We herstellen bij de Boven- en Beneden-Merwede het leefgebied in de Sliedrechtse Biesbosch. Deze werkzaamheden zijn onderdeel van de Kaderrichtlijn Water.

Feiten over de Boven-Merwede

  • De Boven-Merwede is onderdeel van de hoofdtransportas Antwerpen-Rotterdam-Duitsland: een belangrijke internationale transportroute voor de scheepvaart. De vaarweg wordt dan ook druk en met hoge snelheden bevaren.

Nieuws over de Boven-Merwede