Veerse Meer

Het Veerse Meer is een brakwatermeer tussen de Oosterschelde en de Noordzee. Het scheidt Noord-Beveland van Zuid-Beveland en Walcheren.

Kenmerken Veerse Meer

  • Diepte: -17,30 tot -2,50 MP
  • Oppervlakte: 20 km²

Feiten over het Veerse Meer

  • Het Veerse Meer is ontstaan bij de aanleg van 2 Deltawerken: de Zandkreekdam en de Veerse Gatdam.
  • De Zandkreekdam sluit het Veerse Meer af van de Oosterschelde.
  • De Veerse Gatdam sluit het Veerse Meer af van de Noordzee.

Projecten op het Veerse Meer

Herstelprojecten zeegras Waddenzee & Zuidwestelijke Delta

We werken aan het herstel van zeegras langs de Nederlandse kust. We zetten in op een blijvende terugkeer van deze waterplant in de Waddenzee en de Zuidwestelijke Delta.

Zuidwestelijke Delta: herstel zeegras

We werken aan het herstel van zeegras in de Zuidwestelijke Delta, zoals het Grevelingenmeer. De waterplant is van belang voor de natuur en waterkwaliteit.

Onderzoek water- en bodemkwaliteit Veerse Meer

We voeren onderzoek uit naar de water- en bodemkwaliteit in het Veerse Meer, die momenteel niet goed is. Hierdoor krijgen we inzicht in oplossingen.

Veerse Meer

Nieuws over het Veerse Meer