Eemmeer

Het Eemmeer is een randmeer aan de zuidkant van Flevoland dat ligt tussen de Stichtse Brug en de bocht bij Spakenburg.

Kenmerken Eemmeer

  • Lengte: 8 km
  • Breedte: tussen 500 m en 2,6 km
  • Diepte: -2,60 MP

Projecten op het Eemmeer

IJsselmeergebied: zoetwatervoorraad op peil

We maken nieuwe afspraken over de waterstanden in het IJsselmeer, zodat we ook in tijden van droogte over voldoende zoetwater kunnen beschikken.

Feiten over het Eemmeer

  • Het Eemmeer is in 1967 ontstaan door de inpoldering van Zuid-Flevoland.
  • Samen met het Drontermeer, Gooimeer, Ketelmeer, Nijkerkernauw, Nuldernauw, Veluwemeer, Vossemeer en Wolderwijd maakt het deel uit van de randmeren.
  • De randmeren zorgen ervoor dat het ‘oude land’, het niet-ingepolderde land, niet verdroogt en verzakt.
  • Het Eemmeer is een staatsnatuurmonument en aangewezen als speciale beschermingszone in het kader van de EU-Vogelrichtlijn.