Nuldernauw

Nuldernauw

Het Nuldernauw is een randmeer dat is ontstaan bij de inpoldering van zuidelijk Flevoland.

Projecten op het Nuldernauw

IJsselmeergebied: zoetwatervoorraad op peil

We maken nieuwe afspraken over de waterstanden in het IJsselmeer, zodat we ook in tijden van droogte over voldoende zoetwater kunnen beschikken.

Interessante feiten