Nuldernauw

Het Nuldernauw is een randmeer dat is ontstaan bij de inpoldering van zuidelijk Flevoland.

Projecten op het Nuldernauw

IJsselmeergebied: zoetwatervoorraad op peil

We maken nieuwe afspraken over de waterstanden in het IJsselmeer, zodat we ook in tijden van droogte over voldoende zoetwater kunnen beschikken.

Interessante feiten

Nieuws over het Nuldernauw