Westerschelde

De Westerschelde is een zeearm in Zeeland. De vaarweg staat in open verbinding met de Noordzee en de Schelde. De Westerschelde is een belangrijke verbinding tussen Antwerpen en Vlissingen.

Kenmerken Westerschelde

  • Lengte: 95 km
  • Breedte: 2000 tot 8000 m
  • Diepte: -51,44 tot -13,44 NAP

Projecten op de Westerschelde

Vooroeververdediging Oosterschelde en Westerschelde

We versterken de vooroeververdediging in de Oosterschelde en Westerschelde om overstromingen te voorkomen.

Samen werken aan een bereikbaar Zeeland

We renoveren en vervangen tot circa 2030 een groot aantal werken in de provincie Zeeland. De bruggen, tunnels, wegen en sluizen worden hierdoor veiliger en duurzamer.

Video: Schelderadartoren De Lange Neel van de Westerschelde

Sinds 2016 is de 115 m hoge radartoren De Lange Neel op het voormalig werkeiland Neeltje Jans in gebruik genomen. Het is de hoogste radartoren van Europa. De radarantenne kijkt verder uit op zee, wat zorgt voor verbeterd zicht op het scheepvaartverkeer op de Westerschelde bij het belangrijke ankergebied de Steenbank. Deze video laat zien hoe belangrijk De Lange Neel is en hoe het werk er in de radartoren aan toe gaat.

(Het beeld is zwart. Plotseling verschijnen er wilde golven. De golven slaan in het donker tegen de voorkant van een schip. Ruitenwissers bewegen heen en weer over de ruiten van een stuurhut.) SPANNENDE MUZIEK RADIOCOMMUNICATIE (Het is licht. Iemand bestuurt een vaartuig. Een man praat in een microfoon die op een bureau staat:) DE SPANNENDE MUZIEK SPEELT VERDER Question: what is your destination? DE SPANNENDE MUZIEK SPEELT EVEN VERDER EN EBT DAN WEG (Iemand loopt een trap af. De ruitenwissers vegen de stuurhutramen droog. Het schip schommelt op de golven. Een man staat bij een kalme zee.) VOICE-OVER: Per jaar passeren er ruim 150.000 schepen de Westerschelde. Het is van groot belang voor de economie en de veiligheid dat dit drukke scheepvaartverkeer van en naar de Scheldehavens bij zowel goed als slecht weer veilig en vlot begeleid wordt. (Op zee vaart een schip.) Door de ligging van de Westerschelde werken Rijkswaterstaat in Nederland en Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust in Vlaanderen dagelijks intensief samen. Deze unieke, grensoverschrijdende samenwerking is vastgelegd in het Gemeenschappelijk Nautisch Beheer. (Achter een bureau zit) ERIC ADAN: Om die 150.000 schepen veilig en vlot over de Westerschelde te laten varen is een goed scheepvaartverkeersmanagement nodig. Dit management wordt uitgevoerd door de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit. Zij maken in feite een planning en die planning wordt door de scheepvaartbegeleiding als kader gebruikt. VOICE-OVER: De Schelderadarketen is een keten van radartorens die samen het scheepvaartverkeer in beeld brengen. De keten bestaat uit 23 onbemande radartorens en 5 bemande verkeerscentrales. De nieuwste toren in de Schelderadarketen is de Lange Neel op Neeltje Jans. De Lange Neel meet maar liefst 115 m en is hiermee de hoogste nautische radartoren in Europa. Ter vergelijking: de Domtoren in Utrecht is 112 m hoog en het Atomium in Brussel 102 m. Dankzij de radarantenne op de toren kunnen de verkeersleiders op de verkeerscentrales verder de Noordzee op kijken. Want hoe hoger de radar, hoe verder de radarsignalen komen. (De Lange Neel staat aan het einde van een pier.) De radarantenne is gericht op het beloodsingsgebied de Steenbank zo'n 40 km voor de Zeeuwse kust, en het ankergebied Schouwenbank. De radargolven weerkaatsen tegen de schepen op zee en komen als echo terug bij de radartoren. De installatie in de radartoren stuurt de informatie naar het Schelde Co├Ârdinatiecentrum in Vlissingen. De verkeersleiders daar zien de schepen op hun radarscherm en gebruiken de informatie bij de begeleiding van de vaartuigen. MAARTEN PLATJE: Als er een schip op de radar verschijnt dan maak ik een koppeling tussen het achterliggende computersysteem IVS en de echo op het radarbeeld. Dus we zien vervolgens een schip op de radar varen, met een label daaraan en daar zit relevante informatie achter die wij graag willen weten. Met die informatie moet het schip beloodst kunnen worden en veilig aankomen. (Een bootje vaart snel door het water.) JAN WILLEM SIEWE: 1 van de grote voordelen is van de nieuwe radartoren dat wij een veel betere radardekking hebben op de loodskruispost Steenbank. De loodskruispost Steenbank ligt 12 mijl op zee, vanuit Westkapelle gerekend. En daar worden 365 dagen per jaar, 24/7 de grootste zeeschepen ter wereld geloodst en beloodst. En het is van erg groot belang dat wij daar een perfect radarbeeld hebben. En de nieuwe radartoren biedt daarin een sterk verbeterd plaatje. (Een animatie van een varend schip.) VOICE-OVER: Door de noordelijke ligging van de Lange Neel worden de inkomende schepen nu meer vanaf de zijkant en met een groter oppervlak aangestraald. Hierdoor zijn de schepen nog beter zichtbaar op het radarscherm. Tegelijk zorgt de toren voor meer overlap van de radarsignalen en daardoor voor een beter totaalbeeld. (Een animatie van hoge golven.) De huidige radartorens kunnen soms door de beperkte hoogte niet met de radar over de hoge golven heen kijken. Hierdoor kunnen kleine schepen voor de radar verdwijnen achter de golven. De hoogte van de Lange Neel zorgt voor een ruimere invalshoek. De ruimere invalshoek maakt het mogelijk om schepen te detecteren bij slecht weer en hoge golven. (De zee, de pier en de Lange Neel vanuit de lucht.) VREDIGE MUZIEK Met de Lange Neel als onderdeel van de Schelderadarketen blijven Vlaanderen en Nederland elke dag werken aan een zo vlot en veilig mogelijke scheepvaart in het Scheldegebied. (Zwak zonlicht schijnt op het zeewater naast de Lange Neel. Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op rijkswaterstaat.nl/water of www.vts-scheldt.net. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2016.) DE VREDIGE MUZIEK EBT WEG

Feiten over de Westerschelde

  • De Westerschelde is een van de drukst bevaren wateren ter wereld.
  • De Westerschelde heeft grote getijdenverschillen. Ook zijn er veel zandplaten.
  • Op de Westerschelde lopen 2 recreatieve vaarroutes: Terneuzen-Vlissingen en Terneuzen-Hansweert.

Nieuws over de Westerschelde