Werken aan infrastructuur

Werken aan infrastructuur

Bouwrichtlijnen

Bekijk de bouwrichtlijnen

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor een deel van de infrastructuur in Nederland. Nieuwe en bestaande infrastructurele bouwwerken (kunstwerken) moeten voldoen aan bepaalde eisen. Rijkswaterstaat heeft daarom verschillende richtlijnen ontwikkeld, bijvoorbeeld voor de bouw van wegen, viaducten en tunnels.

Externe veiligheid – vervoer gevaarlijke stoffen

Rijkswaterstaat zorgt voor veilig vervoer van gevaarlijke stoffen in bulk op zowel wegen als vaarwegen (en de daarvoor benodigde gegevens). Meer informatie hierover vindt u op de pagina Vervoer gevaarlijke stoffen.