Aanleg tunnels

Om ruimte te besparen, leggen we ondergrondse wegen en rails aan. We krijgen er dan ook steeds meer tunnels bij die steeds langer worden.

Onderhoud kunstwerken

We houden informatie bij over de staat van onze infrastructurele bouwwerken. Aan de hand hiervan plannen we onderhoud en besteden het eventueel uit.

Steunpunt economische expertise

Het Steunpunt Economische Expertise helpt de kosten en baten van het aanleggen, beheren en onderhouden van een (vaar)weg zo goed mogelijk in beeld te brengen.

Externe veiligheid – vervoer gevaarlijke stoffen

We zorgen voor veilig vervoer van gevaarlijke stoffen in bulk op zowel wegen als vaarwegen (en de daarvoor benodigde gegevens). Meer informatie hierover vindt u op de pagina Vervoer gevaarlijke stoffen.