Werken aan infrastructuur

Aanleg tunnels

Nederland is een klein en druk bevolkt land. Om ruimte te besparen, leggen we ondergrondse wegen en rails aan. We krijgen er dan ook steeds meer tunnels bij die steeds langer worden.

Onderhoud kunstwerken

Rijkswaterstaat houdt informatie bij over de staat van onze infrastructurele bouwwerken. Aan de hand van deze informatie plant Rijkswaterstaat onderhoud en besteedt het eventueel uit.

Steunpunt economische expertise

Het aanleggen, beheren en onderhouden van een (vaar)weg heeft zowel positieve als negatieve economische en maatschappelijke gevolgen. Het Steunpunt Economische Expertise helpt de kosten en baten van mogelijke projecten zo goed mogelijk in beeld te brengen.

Efficiënt onderhoud

Regelmatig onderhoud aan (vaar)wegen is noodzakelijk voor veilig verkeer. Rijkswaterstaat zoekt voortdurend naar manieren om dit efficiënter en slimmer uit te voeren. Wij delen deze kennis met onze aannemers en leveranciers zodat we samen kunnen werken aan optimaal onderhoud.

Externe veiligheid – vervoer gevaarlijke stoffen

Rijkswaterstaat zorgt voor veilig vervoer van gevaarlijke stoffen in bulk op zowel wegen als vaarwegen (en de daarvoor benodigde gegevens). Meer informatie hierover vindt u op de pagina Vervoer gevaarlijke stoffen.