Wetten, regels en vergunningen

onderliggende pagina's

Wetten, regels en vergunningen

Recreatievaart

Regels voor snelvaren

Voor snelle motorboten gelden speciale regels. Het gaat hierbij om een boot korter dan 20 m, die sneller kan varen dan 20 km/h. Hieronder vallen ook waterscooters.

Beroepsvaart

Activiteiten op of aan rijkswateren

Natuur en milieu