Wetten, regels en vergunningen

Scheepvaartwetten

Nederland heeft drukke en vaarwegen. De scheepvaart moet voldoen aan wetten en regels, waarvan de Scheepvaartverkeerswet de basis is.

Pleziervaart

In Nederland zijn er ongeveer 400.000 recreatievaartuigen in gebruik. Veilig varen doe je samen, maar hoe doen we dat dan?

Vergunningen rijkswateren

Rijkswaterstaat geeft vergunningen en ontheffingen aan particulieren, bedrijven of andere overheden en organisaties. Deze kunt u digitaal aanvragen.

Overige wetten

Er zijn veel wetten op watergebied. Er zijn een aantal vreemde eenden in de bijt zoals de Ontgrondingenwet en de Ontheffing Mijnbouwwet.

Vervoer gevaarlijke stoffen

Met de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (WVG) zorgen we ervoor dat gevaarlijke stoffen veilig vervoerd worden. Deze wet valt onder de Scheepvaartwetten.