Wetten, regels en vergunningen

Wetten, regels en vergunningen

Scheepvaartwetten

Nederland heeft drukke zee├źn en vaarwegen. Rijkswaterstaat zorgt ervoor dat schepen vlot en veilig kunnen doorvaren. De scheepvaart moet voldoen aan allerlei wetten en regels, waarvan de Scheepvaartverkeerswet de basis is.

Pleziervaart

In Nederland zijn er ongeveer 400.000 recreatievaartuigen in gebruik. Veiligheid van de recreatievaart is dan ook erg belangrijk. Veilig varen doe je samen, maar hoe doen we dat dan?

Zuiderklip, voormalige polder en landbouwgebied in de Biesbosch, welke afgegraven is en wordt ontwikkeld tot nieuwe natuur en overloopgebied in geval van van hoog water in de rivieren.

Natuur- en milieuwetten

Rijkswaterstaat heeft zich bij de aanleg van (nieuwe) werken en/of het uitvoeren van beheer en onderhoud te houden aan natuurregelgeving. Met welke natuur- en milieuwetten kan Rijkswaterstaat allemaal te maken krijgen?

Vergunningen rijkswateren

Rijkswaterstaat verleent vergunningen en ontheffingen aan particulieren, bedrijven of andere overheden en instanties. Veel vergunningen voor activiteiten in of bij rijkswateren kunt u digitaal aanvragen.

Overige wetten

Er zijn vele wetten op watergebied. Enkele vreemde eenden in de bijt zijn de Ontgrondingenwet voor het winnen van zand, grind en klei uit onder andere de Noordzee. Maar ook de Ontheffing Mijnbouwwet voor mijnbouwinstallaties in oppervlaktewater.

Vervoer gevaarlijke stoffen

Door de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (WVG) te handhaven en een veiligheidsbeleid uit te voeren, zorgt Rijkswaterstaat ervoor dat gevaarlijke stoffen veilig vervoerd worden. Zo garanderen we de veiligheid van mensen, dieren en de omgeving. Deze wet valt onder de Scheepvaartwetten.