IJsselmeergebied

Laatste update: 24 maart 2023, 09:33

Geen waarschuwingen

Hoogwaterberichtgeving

Tijdens bijzondere omstandigheden wordt extra hoogwaterberichtgeving gepubliceerd op de website van waterberichtgeving. Ga hiervoor naar: 

Actuele metingen en verwachtingen

Extra uitleg

Het 'waterbericht' wordt dagelijks geactualiseerd en kijkt maximaal 48 uur vooruit. Het heeft als doel om een algemeen beeld te geven van de actuele (en verwachte) watersituatie voor iedereen die geïnteresseerd is. Daarnaast dient het waterbericht als portaal naar extra online waterdata en duiding.  

Kleurcodering

De mate van bijzonderheid is af te leiden aan de hand van de gevoerde kleurcode in het waterbericht. Hieronder worden de kleurcodes kort beschreven. 

Kleurcode groen: er is sprake van regulier waterbeheer, geen bijzonderheden. 

Kleurcode geel: verhoogde waterstanden (verwacht). Kleurcode geel kan meerdere keren per jaar voorkomen. In deze situatie nemen waterbeheerders standaardmaatregelen om (mogelijk) wateroverlast te voorkomen. Lager gelegen uiterwaarden of andere buitendijkse gebieden kunnen onderlopen. Het waterbericht kan meerdere keren per dag worden ververst om actueel te blijven. Mits in deze situatie beschikbaar, zal verwezen worden naar de online hoogwaterberichtgeving. 

Kleurcode oranje: hoge waterstanden (verwacht). Kleurcode oranje komt gemiddeld eens in de vijf jaar voor. Waterbeheerders nemen in deze situatie verdergaande maatregelen. Buitendijkse gebieden lopen onder en nevengeulen stromen mee. Het waterbericht wordt meerdere keren per dag ververst om actueel te blijven en er wordt sneller doorverwezen naar meer gedetailleerde duiding op https://waterberichtgeving.rws.nl/owb/home.   

Kleurcode rood: zeer hoge waterstanden (verwacht). Kleurcode rood komt gemiddeld eens in de 20 tot 100 jaar voor. Een uitzonderlijke situatie in het watersysteem. Grootschalige (nood)maatregelen worden mogelijk getroffen. Schade aan waterkeringen kan optreden, waardoor veiligheid in het geding kan zijn. Het waterbericht wordt meerdere keren per dag ververst om actueel te blijven en er wordt sneller doorverwezen naar meer gedetailleerde duiding op https://waterberichtgeving.rws.nl/owb/home.

Overige watersystemen

Kust en Rijnmondgebied

Waarschuwing:

Enige verhoging van de waterstanden van kracht.

De komende 24 uur wordt een vrij krachtige tot krachtige zuidwesten wind, windkracht 5-6 verwacht. Dit veroorzaakt enige verhoging van de waterstanden langs de kust van de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland.

Rivieren

Waarschuwing:

Geen waarschuwingen

De waterstanden van de Rijn en IJssel zijn normaal voor de tijd van het jaar. De komende twee dagen zal de waterstand licht dalen.
 
 
De afvoer van de Maas is normaal voor de tijd van het jaar. De komende twee dagen zal de afvoer ongeveer gelijk blijven.

Contact

Rijkswaterstaat - Watermanagementcentrum Nederland 
e. wmcn-redactie@rws.nl
t. 088 798 5000
i. Watermanagementcentrum