IJsselmeer

Laatste update: 9 december 2022, 09:23

Geen waarschuwingen

IJsselmeergebied

Het waterpeil van het IJsselmeer, Markermeer en de Veluwerandmeren is normaal voor de tijd van het jaar. 

 

Kijk hier voor de actuele waterstanden.

Actuele metingen en verwachtingen

Overige watersystemen

Kust en Rijnmondgebied

Waarschuwing:

Geen waarschuwingen

Voor de waterstanden langs de kust worden geen afwijkingen van betekenis verwacht.

Rivieren

Waarschuwing:

Geen waarschuwingen

De waterstand op de Rijn en de IJssel is op dit moment lager dan normaal voor de tijd van het jaar. De komende twee dagen zal de waterstand ongeveer gelijk blijven.


De afvoer van de Maas is normaal voor de tijd van het jaar. De komende twee dagen zal de afvoer gelijk blijven.

Contact

Rijkswaterstaat - Watermanagementcentrum Nederland 
e. wmcn-redactie@rws.nl
t. 088 798 5000
i. Watermanagementcentrum