IJsselmeer

Verhoogde waterstanden 19 januari 2022, 10:00 Volgend waterbericht: 20 januari 2022, 10:00

Verhoogde waterstanden

code groen

IJsselmeergebied

Het waterpeil van het IJsselmeer is verhoogd voor de tijd van het jaar.

Het waterpeil van het Markermeer is licht verhoogd voor de tijd van het jaar.

De waterpeilen van de Veluwerandmeren zijn normaal voor de tijd van het jaar.

Voor meer info klik op waterberichtgeving.rws.nl.

Actuele metingen en verwachtingen

Overige watersystemen

Kust en Rijnmondgebied

Verhoogde waterstanden

code groen

Enige verhoging van de waterstanden van kracht voor de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Friesland

Rivieren

Geen waarschuwingen

code groen

De afvoer van de Rijn en IJssel is normaal voor de tijd van het jaar. De komende 2 dagen zal de waterstand licht dalen.


De afvoer van de Maas is normaal voor de tijd van het jaar. De komende 2 dagen zal waterstand licht dalen.

Contact

Rijkswaterstaat - Watermanagementcentrum Nederland 
e. wmcn-redactie@rws.nl
t. 088 798 5000
i. Watermanagementcentrum