Waterdata en waterberichtgeving

Waterdata en waterberichtgeving

Actuele en betrouwbare meetdata zijn van groot belang. Daarom meet Rijkswaterstaat dagelijks onder andere de waterstanden, golfhoogtes en de waterkwaliteit. Ook berekenen we waterstands- en golfverwachtingen.

Waterdata

Waterberichten

De watergegevens die Rijkswaterstaat verzamelt, gebruiken we onder meer om te informeren over waterstanden en verontreinigingen. Het Waterbericht geeft in één oogopslag weer wat de huidige en verwachte watersituatie (hoogwater, laagwater of vies water) betekent voor het waterbeheer.

Water en weer

Stormvloedwaarschuwingen

Bij stormachtig weer en hoge waterstanden is bewaking van waterkeringen, zoals dijken, nodig. Het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN) houdt een oogje in het zeil en waarschuwt keringbeheerders als er gevaarlijke situaties dreigen te ontstaan. Lees meer over stormvloed.

Hoogwater

In de winter en het begin van de lente bestaat er een grotere kans op hoogwater op de Nederlandse rivieren en langs de kust. Onze dijken en kades zijn daarop berekend. Toch zijn Rijkswaterstaat en de waterschappen extra alert. 

Waterkwaliteit

Rijkswaterstaat neemt maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren. We zorgen voor schoon en helder water dat geschikt is voor de bereiding van drinkwater en waarin planten en dieren kunnen leven.

Onderliggende pagina's