Waterdata en waterberichtgeving

Actuele en betrouwbare meetdata zijn van groot belang. Rijkswaterstaat meet dagelijks onder andere de waterstanden, golfhoogtes en de waterkwaliteit. Ook berekenen we waterstands- en golfverwachtingen.

Waterbericht

Het Waterbericht geeft in één oogopslag weer wat de huidige en verwachte watersituatie (hoogwater, laagwater of vies water) betekent voor het waterbeheer.

Waterdata

Meer weten?

Het hoe en waarom van onze metingen, en de voorschriften hierbij, leest u op de pagina Meten bij Rijkswaterstaat.