Lobith: waterstanden en afvoeren

De Rijn, met al haar zijtakken, is de grootste rivier van Nederland. Het is belangrijk om te weten hoeveel water er bij de plaats Lobith binnenkomt. Die informatie is namelijk essentieel voor de watervoorziening, veiligheid en scheepvaart in een groot deel van Nederland.

De grafiek hieronder geeft de verwachting van de waterstand en de wateraanvoer van de Rijn bij Lobith weer. De grafiek laat 2 verwachtingstermijnen zien:

  1. Een 4-daagse verwachting die is vastgesteld door het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN).
  2. Een 14-daagseverwachting met een onzekerheidsband. Deze verwachting komt direct uit de watermodellen van Rijkswaterstaat, zonder controle door experts.

In het Waterbericht staat meer informatie over de actuele situatie op de Nederlandse wateren.

Naast de waterstanden en de wateraanvoer, houdt Rijkswaterstaat ook de waterkwaliteit bij Lobith continu in de gaten.

Het belang van Lobith

Hoeveel water er bij Lobith binnenkomt, is belangrijk. Het bepaalt namelijk de vaardiepte voor de scheepvaart en de beschikbaarheid van water voor landbouw, natuur en drinkwater in een groot deel van ons land. Ook voor de veiligheid tegen overstromingen is deze informatie essentieel. Het is dus belangrijk om te weten hoeveel water er op dit moment bij Lobith binnenstroomt, en wat we de komende periode kunnen verwachten.

Vanuit het WMCN in Lelystad houden Rijkswaterstaat en de waterschappen de waterstanden daarom het hele jaar door nauwlettend in de gaten.

  • Nederland is voor de watervoorziening, naast neerslag en grondwater, voor een belangrijk deel afhankelijk van de wateraanvoer vanuit de Rijn. In drogere perioden groeit het belang van de Rijn voor de waterverdeling, om iedereen van voldoende water te voorzien.
  • Bij hoogwater is het van belang dat waterbeheerders op tijd maatregelen nemen om Nederland te beschermen tegen wateroverlast.
  • De waterstand bij Lobith is ook belangrijk voor de scheepvaart. De Nederlandse waterwegen behoren tot de drukst bevaren vaarroutes in Europa. Veel goederen gaan per schip over de Waal en de Rijn naar Duitsland. De waterstand bij Lobith is een belangrijke factor voor de vaardiepte, waarop schippers baseren hoeveel lading ze kunnen meenemen.

De oorsprong van de Rijn

De bron van de Rijn ligt in Zwitserland. Via het Bodenmeer stroomt het water richting Bazel. Onderweg komt ook het water uit de rivier de Aare, samen met water uit grote Zwitserse meren erbij, waardoor de hoeveelheid water flink toeneemt. De sneeuw en de gletsjers in Zwitserland kunnen tot aan de zomer een grote bijdrage leveren aan de aanvoer bij Lobith.

Na Bazel leveren de middelgebergten in Duitsland en Frankrijk, zoals het Zwarte Woud en de Vogezen, een belangrijke bijdrage aan de Rijn. Vanuit rivieren als de Neckar, de Main en de Moezel kunnen grote hoeveelheden water de Rijn in stromen. Water dat uiteindelijk allemaal bij Lobith Nederland binnenkomt.

Dossier Rivieren