Waterbericht

Laatste update:

Kust en Rijnmondgebied

Geen waarschuwingen

Voor de waterstanden langs de kust worden geen afwijkingen van betekenis verwacht.   

IJsselmeergebied

Licht verhoogde waterstanden

De waterpeilen van het IJsselmeer, Markermeer en de Veluwe Randmeren zijn hoog voor de tijd van het jaar.    

Rivieren

Geen waarschuwingen

De waterstand op de Rijn en de IJssel is hoger dan normaal voor de tijd van het jaar. De komende twee dagen zal de waterstand sterk dalen. 


De afvoer van de Maas is hoger dan normaal voor de tijd van het jaar. De komende twee dagen zal de afvoer licht dalen.   Het Waterbericht

Op basis van watergegevens die Rijkswaterstaat verzamelt én weergegevens van het KNMI, worden verwachtingen voor de kust, de rivieren (Rijn en Maas) en het IJssel- en Markermeer samengesteld en in het Actueel Waterbericht opgenomen. Het waterbericht kijkt maximaal 48 uur vooruit en wordt iedere ochtend rond 10:00 uur gepubliceerd. Tijdens bijzondere omstandigheden kunnen meerdere berichten per dag verschijnen.

Nader Verklaard

Ga naar de website van de IPLO voor een uitleg van veelgebruikte waterbegrippen.