Waterbericht

Kust en Rijnmondgebied

Geen waarschuwingen

code groen Geen waarschuwingen 14 januari 2022, 10:00 Volgend waterbericht: - 15 januari 2022, 10:00

Voor de waterstanden langs de kust worden geen afwijkingen van betekenis verwacht.

IJsselmeer

Licht verhoogde waterstanden

code groen Licht verhoogde waterstanden 14 januari 2022, 10:00 Volgend waterbericht: - 15 januari 2022, 10:00

Het waterpeil van het IJsselmeer is hoog voor de tijd van het jaar.

Rivieren

Geen waarschuwingen

code groen Geen waarschuwingen 14 januari 2022, 10:00 Volgend waterbericht: - 15 januari 2022, 10:00

Rijn : Door de neerslag en/of sneeuwsmelt in Duitsland en Zwitserland van de afgelopen periode is de waterstand te Lobith (waar de Rijn Nederland binnenkomt) op dit moment hoger dan normaal voor de tijd van het jaar.  De komende twee dagen zal de waterstand sterk dalen.  Maas : De afvoer van de Maas is normaal voor de tijd van het jaar. De komende twee dagen zal de afvoer licht dalen.Het Waterbericht

Op basis van watergegevens die Rijkswaterstaat verzamelt én weergegevens van het KNMI, worden verwachtingen voor de kust, de rivieren (Rijn en Maas) en het IJssel- en Markermeer samengesteld en in het Actueel Waterbericht opgenomen. Het waterbericht kijkt maximaal 48 uur vooruit en wordt iedere ochtend rond 10:00 uur gepubliceerd. Tijdens bijzondere omstandigheden kunnen meerdere berichten per dag verschijnen.

Nader Verklaard

Ga naar de website van de Helpdesk Water voor een uitleg van veelgebruikte waterbegrippen.