Rivieren

Laatste update: 13 juli 2024, 07.04 uur

Geen waarschuwingen

Hoogwaterberichtgeving

Tijdens bijzondere omstandigheden wordt extra hoogwaterberichtgeving gepubliceerd op de website van waterberichtgeving. Ga hiervoor naar: 

Actuele metingen en verwachtingen

Extra uitleg

Het 'waterbericht' wordt dagelijks geactualiseerd en kijkt maximaal 48 uur vooruit. Het heeft als doel om een algemeen beeld te geven van de actuele (en verwachte) watersituatie voor iedereen die geïnteresseerd is. Daarnaast dient het waterbericht als portaal naar extra online waterdata en duiding.

Kleurcodering

De mate van bijzonderheid is af te leiden aan de hand van de gevoerde kleurcode in het waterbericht. Hieronder worden de kleurcodes kort beschreven.

Kleurcode groen

Er is sprake van regulier waterbeheer, geen bijzonderheden.

Kleurcode geel

Verhoogde waterstanden (verwacht). Kleurcode geel kan meerdere keren per jaar voorkomen. In deze situatie nemen waterbeheerders standaardmaatregelen om (mogelijk) wateroverlast te voorkomen. Lager gelegen uiterwaarden of andere buitendijkse gebieden kunnen onderlopen. Het waterbericht kan meerdere keren per dag worden ververst om actueel te blijven. Mits in deze situatie beschikbaar, zal verwezen worden naar de online hoogwaterberichtgeving.

Kleurcode oranje

Hoge waterstanden (verwacht). Kleurcode oranje komt gemiddeld eens in de vijf jaar voor. Waterbeheerders nemen in deze situatie verdergaande maatregelen. Buitendijkse gebieden lopen onder en nevengeulen stromen mee. Het waterbericht wordt meerdere keren per dag ververst om actueel te blijven en er wordt sneller doorverwezen naar meer gedetailleerde duiding op de website Waterberichtgeving Rijkswaterstaat.

Kleurcode rood

Zeer hoge waterstanden (verwacht). Kleurcode rood komt gemiddeld eens in de 20 tot 100 jaar voor. Een uitzonderlijke situatie in het watersysteem. Grootschalige (nood)maatregelen worden mogelijk getroffen. Schade aan waterkeringen kan optreden, waardoor veiligheid in het geding kan zijn. Het waterbericht wordt meerdere keren per dag ververst om actueel te blijven en er wordt sneller doorverwezen naar meer gedetailleerde duiding op de website Waterberichtgeving Rijkswaterstaat.

Overige watersystemen

Kust en Rijnmondgebied

Waarschuwing:

Geen waarschuwingen

Voor de waterstanden langs de kust worden geen afwijkingen van betekenis verwacht.  

IJsselmeergebied

Waarschuwing:

Geen waarschuwingen

 De waterpeilen van het IJsselmeer, Markermeer en de Randmeren zijn normaal voor de tijd van het jaar.