Rivieren

Geen waarschuwingen 26 september 2021, 10:00 Volgend waterbericht: 27 september 2021, 10:00

Geen waarschuwingen

code groen

Rijn en IJssel

De waterstand op de Rijn en de IJssel is op dit moment lager dan normaal voor de tijd van het jaar. De komende twee dagen zal de waterstand licht dalen.

Kijk voor meer informatie over de waterstanden en de 15-daagse verwachting voor Lobith op: Waterberichtgeving.rws.nl

Maas

De afvoer van de Maas is normaal voor de tijd van het jaar. De komende twee dagen zal de afvoer licht toenemen.

Kijk voor de actuele afvoeren op waterinfo.rws.nl 

Actuele metingen en verwachtingen

Overige watersystemen

Kust en Rijnmondgebied

Geen waarschuwingen

code groen

Voor de waterstanden langs de kust worden geen afwijkingen van betekenis verwacht.


 

IJsselmeer

Geen waarschuwingen

code groen

Het waterpeil van het IJsselmeer, Markermeer en Veluwerandmeren is normaal voor de tijd van het jaar.

Contact

Rijkswaterstaat - Watermanagementcentrum Nederland 
e. wmcn-redactie@rws.nl
t. 088 798 5000
i. Watermanagementcentrum