Rivieren

Geen waarschuwingen 2 december 2021, 10:00 Volgend waterbericht: 3 december 2021, 10:00

Geen waarschuwingen

code groen

Rijn en IJssel

De waterstand op de Rijn en de IJssel is op dit moment lager dan normaal voor de tijd van het jaar. 

De komende twee dagen zal de waterstand sterk toenemen.

Kijk voor meer informatie over de waterstanden en de 15-daagse verwachting voor Lobith op: Waterberichtgeving.rws.nl

Maas

De afvoer van de Maas is normaal voor de tijd van het jaar. De komende twee dagen zal de afvoer licht dalen. 

Kijk voor de actuele afvoeren op waterinfo.rws.nl 

Actuele metingen en verwachtingen

Overige watersystemen

Kust en Rijnmondgebied

Verhoogde waterstanden

code groen

Verhoogde waterstanden langs de kust van de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland.


IJsselmeer

Verhoogde waterstand

code groen

Het waterpeil van het Markermeer en de Veluwerandmeren is normaal voor de tijd van het jaar.

Het waterpeil van het IJsselmeer is licht verhoogd voor de tijd van het jaar.

Contact

Rijkswaterstaat - Watermanagementcentrum Nederland 
e. wmcn-redactie@rws.nl
t. 088 798 5000
i. Watermanagementcentrum