Rivieren

Geen waarschuwingen 31 juli 2021, 10:00 Volgend waterbericht: 1 augustus 2021, 10:00

Geen waarschuwingen code groen

Rijn en IJssel

Door de neerslag in de stroomgebieden van de Rijn in de afgelopen periode is de waterstand te Lobith (waar de Rijn Nederland binnenkomt) op dit  moment hoger dan normaal voor de tijd van het jaar. De komende twee dagen zal de waterstand licht dalen.

Kijk voor meer informatie over de waterstanden en de 15-daagse verwachting voor Lobith op: Waterberichtgeving.rws.nl

Maas

De afvoer van de Maas is normaal voor de tijd van het jaar. De komende twee dagen zal de afvoer licht dalen.

Voor actuele afvoeren kijk opwaterinfo.rws.nl 

Overige watersystemen

Contact

Rijkswaterstaat - Watermanagementcentrum Nederland 
e. wmcn-redactie@rws.nl
t. 088 798 5000
i. Watermanagementcentrum