Duurzame projecten

Samen met partners spannen we ons in om ons werk zo duurzaam mogelijk uit te voeren. Er wordt veel werk verzet op het gebied van natuur, infra, energie en gebiedsontwikkeling. Op deze pagina vindt u de verschillende soorten duurzame projecten. Op de onderliggende pagina's kunt u de projecten bekijken.

Natuur

Projecten die herstel en verbetering van het leefgebied van planten en dieren stimuleren

Infrastructuur

Projecten met focus op hergebruik van materialen en de vermindering van stikstofuitstoot

Energie

Projecten die bijdragen aan duurzame energieopwekking en klimaatneutraal werken

Gebiedsontwikkeling

Projecten die bijdragen aan een aantrekkelijke, veilige en toekomstbestendige leefomgeving