Duurzame projecten

Duurzame projecten

Samen met partners spannen we ons in om ons werk zo duurzaam mogelijk uit te voeren. Er wordt veel werk verzet op het gebied van natuur, infra, energie en gebiedsontwikkeling. Op deze pagina vindt u de verschillende soorten duurzame projecten. Op de onderliggende pagina's kunt u de projecten bekijken.

Duurzame projecten per thema

Foto: Marco van Middelkoop

Natuur

Projecten die herstel en verbetering van het leefgebied van planten en dieren stimuleren

Foto: Paul van Baardwijk - Studio Retouched

Infrastructuur

Projecten met focus op hergebruik van materialen en de vermindering van stikstofuitstoot

Energie

Projecten die bijdragen aan duurzame energieopwekking en klimaatneutraal werken

Foto: Michel Mees // De Beeldredaktie

Gebiedsontwikkeling

Projecten die bijdragen aan een aantrekkelijke, veilige en toekomstbestendige leefomgeving