Vossemeer

Het Vossemeer is een randmeer dat is ontstaan door de inpoldering van oostelijk Flevoland.

Kenmerken Vossemeer

  • Diepte: -2,60 MP
  • Oppervlakte: 3 km2

Projecten op het Vossemeer

IJsselmeergebied: zoetwatervoorraad op peil

We maken nieuwe afspraken over de waterstanden in het IJsselmeer, zodat we ook in tijden van droogte over voldoende zoetwater kunnen beschikken.

Feiten over het Vossemeer

Nieuws over het Vossemeer