Schade en compensatie

Bent u van mening dat u schade lijdt en dat Rijkswaterstaat hiervoor aansprakelijk is? Bijvoorbeeld omdat uw auto beschadigd is geraakt op een van onze wegen. Of omdat uw bedrijf verlies draait door de aanleg van een weg voor de deur. In sommige gevallen kunt u dan bij ons een schadeclaim indienen.

Schade verhalen

Heeft u schade aan uw voer- of vaartuig en is de schade ontstaan op een weg of vaarweg van Rijkswaterstaat? Dan kunt u in sommige gevallen Rijkswaterstaat aansprakelijk stellen.

Nadeelcompensatie

U of uw bedrijf kunnen schade ondervinden door werkzaamheden van Rijkswaterstaat. Klanten kunnen u bijvoorbeeld slechter bereiken door (weg)werkzaamheden voor de deur van uw bedrijf. Of de prijs van uw woning is gedaald door de aanleg van een nieuwe weg. Mogelijk komt u dan in aanmerking voor een vergoeding.

Onteigeningswet

Rijkswaterstaat heeft grond nodig voor de aanleg van wegen en vaarwegen. Soms zijn particulieren of bedrijven eigenaar van die grond. Als de grondeigenaar zijn grond niet wil verkopen, kan de overheid een zogenoemde onteigeningsprocedure in gang zetten.