Verkeersinformatie

Verkeersinformatie

Rijkswaterstaat verzamelt verkeersgegevens en stelt die als open data beschikbaar. Informatie over geplande wegwerkzaamheden vindt u onder het kopje Wegwerkzaamheden. Als we extreem veel hinder op de weg verwachten, waarschuwen we weggebruikers voor zeer gevaarlijke rijomstandigheden.

Actuele verkeersinformatie

Volg ons ook op Twitter: @RWSverkeersinfo.

Rijkswaterstaat Actueel-app

Voor uw smartphone, iPad of iPod is de gratis Rijkswaterstaat Actueel-app ontwikkeld. De app geeft voor vertrek verkeersinformatie over de af te leggen route, bijvoorbeeld woon-werk, zodat automobilisten hinder kunnen vermijden door bijvoorbeeld een alternatieve route te kiezen. Naast actuele informatie over verstoringen op de snelwegen biedt de app ook een overzicht van de geplande werkzaamheden.

Download app in App Store

Download app in Google Play Store

Verkeershinder door wegwerkzaamheden

Meer informatie over geplande werkzaamheden vindt u op de pagina Projectenoverzicht wegen. Het geeft een overzicht van alle projecten aan de weg die mogelijk hinder kunnen veroorzaken.

Weer- en verkeerwaarschuwingen

Als Rijkswaterstaat extreem veel vertraging op de weg verwacht, waarschuwen we weggebruikers voor zeer gevaarlijke rijomstandigheden. Advies is dan om niet de weg op te gaan als dat niet per se noodzakelijk is. Rijkswaterstaat sluit aan bij het weerimpactteam onder leiding van het KNMI.

KNMI

Het KNMI waarschuwt voor extreme weersomstandigheden via een weeralarm. Een weeralarm leidt alleen tot een verkeersalarm als wij verwachten dat het weer extreme vertraging op de weg veroorzaakt.