Oosterschelde

De Oosterschelde is een zeearm van de Noordzee tussen de Zeeuwse schiereilanden Schouwen-Duiveland, Tholen, Zuid-Beveland en Noord-Beveland.

Kenmerken Oosterschelde

  • Diepte: -48,80 tot -5,60 NAP
  • Oppervlakte: 350 km2

Projecten op de Oosterschelde

Oosterschelde: baggeren van 6 havens rondom de Oosterscheldekering

Omdat op de bodem van de havens rondom de Oosterscheldekering zich een steeds dikker wordende laag slib verzameld, gaan we de 6 havens baggeren.

Onderhoud aan schuifaanslagen Oosterscheldekering

Rijkswaterstaat voert onderhoud uit aan de schuifaanslagen, zijaanslagen en schuiven van de Oosterscheldekering en maakt deze onderdelen weer toekomstbestendig.

Vooroeververdediging Oosterschelde en Westerschelde

We versterken de vooroeververdediging in de Oosterschelde en Westerschelde om overstromingen te voorkomen.

Oosterscheldekering

Feiten over de Oosterschelde

  • In de Oosterschelde liggen 2 hoofdvaargeulen. De ene hoofdvaargeul, de Roompot, loopt van de Bergsediepsluis in de Oesterdam richting de Noordzee. De andere hoofdvaargeul is de hoofdtransportas Gent-Duitsland.
  • De Oosterschelde is een Nationaal Park. Het is het grootste én het natste nationale park van Nederland.
  • Langs en op de Oosterschelde bevinden zich diverse vogelbroedplaatsen. De slikken en schorren op de zeearm zijn voor vogels belangrijke vindplaatsen voor voedsel.

Nieuws over de Oosterschelde