Oosterschelde

De Oosterschelde is een zeearm van de Noordzee tussen de Zeeuwse schiereilanden Schouwen-Duiveland, Tholen, Zuid-Beveland en Noord-Beveland.

Kenmerken Oosterschelde

  • Diepte: -48,80 tot -5,60 NAP
  • Oppervlakte: 350 km2

Projecten op de Oosterschelde

Oosterscheldekering: renovatie bewegingswerken

Rijkswaterstaat renoveert de bewegingswerken van de Oosterscheldekering. Zo blijft de kering goed werken en houden we onze voeten droog.

Oosterscheldekering: baggeren van 6 havens

Omdat op de bodem van de havens rondom de Oosterscheldekering zich een steeds dikker wordende laag slib verzameld, gaan we de 6 havens baggeren.

Vooroeververdediging Oosterschelde en Westerschelde

We versterken de vooroeververdediging in de Oosterschelde en Westerschelde om overstromingen te voorkomen.

Oosterscheldekering

Feiten over de Oosterschelde

  • In de Oosterschelde liggen 2 hoofdvaargeulen. De ene hoofdvaargeul, de Roompot, loopt van de Bergsediepsluis in de Oesterdam richting de Noordzee. De andere hoofdvaargeul is de hoofdtransportas Gent-Duitsland.
  • De Oosterschelde is een Nationaal Park. Het is het grootste én het natste nationale park van Nederland.
  • Langs en op de Oosterschelde bevinden zich diverse vogelbroedplaatsen. De slikken en schorren op de zeearm zijn voor vogels belangrijke vindplaatsen voor voedsel.

Nieuws over de Oosterschelde