Werkwijzen

Voor marktpartijen die voor of met ons willen werken, is het belangrijk om te weten hoe Rijkswaterstaat te werk gaat. Of het nu gaat om een bestuursakkoord, een gezamenlijk calamiteitenplan of een aanbestedingstraject, een heldere werkwijze zorgt voor een optimale samenwerking.

Rijkswaterstaat streeft ernaar op uniforme wijze te werken, met een herkenbare werkwijze voor onze zakelijke partners. We werken met vele verschillende producten en markten, en willen zo effectief mogelijk inspelen op de vraag en het aanbod vanuit de markt. Om dit te kunnen doen, zijn er 4 inkoopdomeinen binnen Rijkswaterstaat:

Inkoopdomeinen en daarvoor verantwoordelijke diensten
InkoopdomeinVerantwoordelijke dienst
Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW)

Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud

Rijkswaterstaat Programma’s, Projecten en Onderhoud
Informatievoorziening (IV)Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
KennisRijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
BedrijfsvoeringRijkswaterstaat Corporate Dienst

Deze domeinen zijn ingegeven door de verschillen in de producten die Rijkswaterstaat nodig heeft, en de markten waarmee Rijkswaterstaat zaken doet. Dit vraagt om verschillende kennisgebieden. Op accenten kan dit ook om verschillende werkwijzen en procedures vragen.

Portaal voor standaarden en werkwijzen

Rijkswaterstaat gebruikt voor de uitvoering van het werk uniforme afspraken: standaarden. Een selectie van de standaarden is te vinden op de website Standaarden RWS. In de contracten tussen Rijkswaterstaat en de opdrachtnemer is aangegeven welke standaarden van toepassing zijn.