Golven

Om de kust goed te kunnen beschermen en beheren, verzamelt Rijkswaterstaat informatie over golven.

Verschillende soorten

Op het zeeoppervlak komen altijd verschillende soorten golven voor. Ze variëren van hele kleine golfjes van minder dan een seconde tot een getijgolf met een duur van 12,5 uur. Onder rustige omstandigheden zijn de golven voor de Nederlandse kust maximaal 1 m hoog. Als het stormt rollen ze met grote kracht op de kust; op zee groeien golven soms tot wel 10 m.

Als het stormt zijn golven soms wel 10 m hoog

Metingen

9 boeien voor het verzamelen van golfinformatie gebruikt Rijkswaterstaat

De kracht waarmee golven op de kust rollen, vergt veel van de kust. Om hier meer over te weten te komen, verrichten we metingen. De informatie die we verzamelen, wordt gebruikt:

  • om de kustlijn te beschermen en te beheren
  • bij de bouw van waterkeringen
  • voor het voorspellen van overstromingen
  • door de scheepvaart om hun koers te bepalen

In het water langs de Nederlandse kust hebben we 9 boeien liggen. Deze boeien geven ons informatie over de golfhoogte, golfperiode en golfrichting. 6 boeien liggen ver van de kust, zodat de zeebodem de meting niet beïnvloedt.

Bekijk de actuele golfhoogte in Nederland