Noordzeekanaal

Het Noordzeekanaal is de hoofdvaarroute van de Noordzee bij IJmuiden naar het IJ bij Amsterdam.

Kenmerken Noordzeekanaal

  • Lengte: 21 km
  • Breedte: 270 m
  • Diepte: 15,10 KP

Projecten op het Noordzeekanaal

Noordzeekanaal: versterking waterkering IJmuiden

De waterkering rond het sluiscomplex in IJmuiden moet worden versterkt. De kering voldoet op onderdelen niet aan de toekomstige veiligheidsnormen.

Selectieve Onttrekking bij Zeesluis IJmuiden

We bouwen een constructie in het Binnenspuikanaal van het sluizencomplex IJmuiden. Hierdoor stroomt zout water terug naar zee.

Sluizencomplex IJmuiden: groot onderhoud

De komende jaren voeren we groot onderhoud uit op en om het sluizencomplex IJmuiden zodat het ook in de toekomst veilig en beschikbaar blijft.

Feiten over het Noordzeekanaal

  • Voor de aanleg van het Noordzeekanaal werd ongeveer 7 km (dwars door de duinen) met de hand gegraven. De rest van het kanaal ontstond door inpoldering en aanleg van dijken.
  • Het Noordzeekanaal heeft brak water, een mengsel van zout zeewater en zoet water uit het Amsterdam-Rijnkanaal, IJsselmeer en het IJ.

Nieuws over het Noordzeekanaal

Onderliggende pagina