Open data Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat verzamelt dagelijks grote hoeveelheden data. We meten bijvoorbeeld de waterstanden, de belasting van bruggen en de verkeersintensiteit op onze snelwegen. Veel van onze data stellen we openbaar beschikbaar.

We willen graag dat iedereen de data die Rijkswaterstaat verzamelt kan hergebruiken. Dit gebeurt volgens het principe ‘open, tenzij’. Iedereen mag de open data van Rijkswaterstaat vrij inzien, tenzij dit vanuit bijvoorbeeld privacyoverwegingen niet is toegestaan. Hergebruik mag meestal zonder bronvermelding.

Gebruik van datasets en viewers

Op de website Data Rijkswaterstaat vindt u meer informatie over het vinden van alle data van Rijkswaterstaat en over het gebruik van de data en de viewers. Op deze website vindt u tevens uitleg over de verschillende typen webservices en downloadservices. Ook vindt u daar nieuwsberichten en meldingen over eventuele storingen.