Open data Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat verzamelt dagelijks grote hoeveelheden data. We meten bijvoorbeeld de waterstanden, de belasting van bruggen en de verkeersintensiteit op onze snelwegen. Veel van onze data stellen we openbaar beschikbaar.

We willen graag dat iedereen de data die Rijkswaterstaat verzamelt kan hergebruiken. Dit gebeurt volgens het principe ‘open, tenzij’. Iedereen mag de open data van Rijkswaterstaat vrij inzien, tenzij dit vanuit bijvoorbeeld privacyoverwegingen niet is toegestaan. Hergebruik mag meestal zonder bronvermelding.

Dataregister

Een groot deel van onze data is te vinden in het dataregister van Rijkswaterstaat. Het register biedt toegang tot open data en heeft een viewer waarmee de data bekeken kan worden. In het register kunt u ook gesloten data vinden waarvoor u eventueel geautoriseerd kunt worden voor gebruik.

Kaarten en websites

Om het gebruik van onze data makkelijker te maken, bieden we veelgebruikte datasets ook aan als kaart. Veel kaarten zijn te bekijken via de GeoWeb Catalogus. Daarnaast zijn er specialistische websites voor data over specifieke onderwerpen. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Waterinfo en Waterinfo-extra
  • Waterberichtgeving
  • Nationale Databank Wegverkeersgegevens
  • Nationaal wegenbestand
  • Vaarweginformatie
  • NAP-info

Gebruik van datasets en viewers

Op de website Data Rijkswaterstaat vindt u meer informatie over het vinden van alle data van Rijkswaterstaat en over het gebruik van de data en de viewers. Op deze website vindt u tevens uitleg over de verschillende typen webservices en downloadservices. Ook vindt u daar nieuwsberichten en meldingen over eventuele storingen.

Contact met Servicedesk data

Wilt u een verzoek indienen voor het gebruik van gesloten data of heeft u een andere vraag, dan kunt u contact opnemen met de Servicedesk Data.