Wilhelminakanaal

Wilhelminakanaal

Het Wilhelminakanaal ligt in de provincie Noord-Brabant en verbindt Tilburg en Eindhoven met de Maas.

Kenmerken Wilhelminakanaal

  • Lengte: 68 kilometer
  • Breedte: 25 tot 42 meter
  • Diepte: -2,40 KP

Projecten op het Wilhelminakanaal

Wilhelminakanaal: onderhoud Sluis IV en brug

Van 12 tot en met 30 september 2022 voeren we inspecties, reparaties en verbeteringen uit. Wegverkeer zal hinder ondervinden door wegversmalling.

Wilhelminakanaal: onderhoud Sluis V

We voeren onderhoud uit aan Sluis V in het Wilhelminakanaal van 10 tot en met 14 oktober 2022. Er is mogelijk hinder voor scheepvaart en wegverkeer.

Wilhelminakanaal: onderhoud brug Biest-Houtakker

Van 3 tot en met 21 oktober 2022 voeren we onderhoudswerkzaamheden uit aan de brug Biest-Houtakker in het Wilhelminakanaal. Zo zorgen we ervoor dat de brug blijft werken.

Feiten over het Wilhelminakanaal

  • Het Wilhelminakanaal is het eerste Nederlandse kanaal dat vernoemd is naar een vorstin.
  • In 1794 ontstonden de eerste plannen voor een kanaal dat Tilburg en Eindhoven met de Maas verbindt. Toch begon het graven pas in 1910 en duurde tot 1923.
  • De Sluis III, bij Tilburg, is een industrieel monument. Het bestaat uit 2 schutkolken achter elkaar, dat zijn de ruimtes tussen de sluisdeuren. Dit is nodig vanwege het grote hoogteverschil van het water. Sluis III is daarmee uniek in Nederland.
  • Sluis III kreeg medio 2015 de grootste composiet sluisdeuren van de wereld. De grootste deuren meten 6,2 x 12,5 m en de kleinere variant 6,2 x 5 m.

Nieuws over het Wilhelminakanaal