Groot onderhoud wegen en vaarwegen

Nu en de komende jaren voert Rijkswaterstaat veel groot onderhoud uit. Ook vervangen of renoveren we vele bruggen, sluizen, stuwen, tunnels en viaducten.

De werkzaamheden zijn nodig, omdat onze infrastructuur slijt door steeds meer en zwaarder verkeer op de weg en het water. Ook is een deel al flink op leeftijd. Veel wegen, bruggen, sluizen, stuwen, tunnels en viaducten zijn namelijk gebouwd in de jaren 50 en 60.

Klaar voor de toekomst

We maken onze bruggen en viaducten sterker zodat er meer verkeer en zwaardere vrachtwagens overheen kunnen. Ook zorgen we ervoor dat onze infrastructuur beter tegen het veranderende klimaat (hitte, droogte, heftige regenbuien) kan. Dit doen we bijvoorbeeld door bermen zo aan te leggen dat ze meer water kunnen opvangen. Zo voorkomen we dat in extreme situaties zoals hevige regen sommige snelwegen en tunnels onder water komen te staan.. Zo maken we onze infrastructuur klaar voor de toekomst.

Werk spreiden over jaren

Het werk aan bruggen, sluizen, tunnels en viaducten geeft veel verkeershinder. Als we in 1 regio alles tegelijk aanpakken, wordt die regio onbereikbaar. Dat willen we niet. Daarom, en ook vanwege de krappe arbeidsmarkt en beperkt budget, spreiden we het werk over vele jaren.

Veiligheid voorop

Omdat we niet alles tegelijk kunnen aanpakken, moeten sommige bruggen, tunnels, sluizen of viaducten langer op hun opknapbeurt wachten. Dit betekent dat de kans op storingen toe neemt en dat we soms tijdelijke maatregelen moeten nemen. Denk aan het tijdelijk verlagen van de snelheid, geen vrachtverkeer toelaten of een rijbaan afsluiten voor een spoedreparatie. Veiligheid staat altijd voorop.

Hinder beperken

Het vele werk aan onze wegen en vaarwegen geeft verkeershinder. Dit is helaas niet te voorkomen. We proberen de hinder zo veel mogelijk te beperken. We stemmen bijvoorbeeld werkzaamheden en omleidingsroutes af met andere infrabeheerders, zoals gemeenten, provincies, waterschappen en ProRail.

Ook plannen we het werk zo lang mogelijk van tevoren in. Zo kunnen we werkzaamheden combineren en er op tijd over communiceren. Als het kan, voeren we het werk op rustige momenten uit, zoals in het weekend, ‘s nachts of tijdens vakanties. Verder geven we tips over mogelijke alternatieven, zoals reizen met de fiets, het openbaar vervoer, thuiswerken of buiten de spits reizen.

Waar werken we aan in uw regio?

Klik op uw regio om te zien waar er bij u aan de infrastructuur gewerkt wordt. Pagina Samen werken aan een bereikbaar Midden-Nederland Pagina Samen werken aan een bereikbaar Midden-Nederland Pagina Samen werken aan een bereikbaar Midden-Nederland Pagina Samen werken aan een bereikbaar Midden-Nederland Pagina Samen werken aan een bereikbaar Noord-Holland Pagina Samen werken aan een bereikbaar Noord-Holland Pagina Samen werken aan een bereikbaar Noord-Nederland Pagina Samen werken aan een bereikbaar Oost-Nederland Pagina Samen werken aan een bereikbaar Zeeland Pagina Samen werken aan een bereikbaar Zuid-Holland Pagina Samen werken aan een bereikbaar Zuid-Holland Pagina Samen werken aan een bereikbaar Zuid-Nederland

Video groot onderhoud

(Beeldtitel: Werken aan de weg en vaarweg. De grootste onderhoudsbeurt van de infrastructuur ooit.) VOICE-OVER: Rijkswaterstaat onderhoudt onze wegen en vaarwegen. Daarbovenop vervangen en renoveren we de komende jaren veel bruggen, tunnels, viaducten, sluizen en stuwen. Dit is broodnodig. Ook om in de toekomst onze wegen, vaarwegen en waterwerken veilig en betrouwbaar te houden. Delen van onze infrastructuur zijn aan het einde van hun levensduur, en niet berekend op het toegenomen en zwaardere verkeer van nu, en het veranderende klimaat. Hoeveel moet er gebeuren? Laten we de cijfers erbij pakken. We beheren en onderhouden 5.458 kilometer rijksweg, met daarop 1.143 bruggen en 27 tunnels. Dat doen we ook met 6.300 kilometer vaarweg, inclusief 92 sluiscomplexen, waar per jaar 780.000 schepen door varen. Al die infrastructuur dagelijks onderhouden en grote delen ervan vervangen of renoveren, is een enorme klus. Het is dan ook onze grootste onderhoudsbeurt ooit, waarbij we de weg- en vaarweggebruiker niet uit het oog verliezen. Om hinder te beperken, plannen we jaren vooruit en maken we slimme afspraken om werkzaamheden te combineren en de best mogelijke reisalternatieven te bieden. Maar we moeten eerlijk zijn: de opgave is te groot om hinder te voorkomen. Waar mogelijk werken we in weekenden of vakanties. Dat blijft natuurlijk vervelend, maar levert onder aan de streep minder hinder op dan bij doordeweekse afsluitingen. Soms moeten we echter ook overdag en doordeweeks werken. Dit doen we dan volgens het principe kort en hevig. Liever kort flinke overlast dan lange tijd een beetje. Zo steken we onze handen uit de mouwen om ook in de toekomst onze vaarwegen, wegen en waterwerken veilig en bereikbaar te houden. Wil jij weten waar we in jouw regio aan het werk gaan? Kijk dan op rijkswaterstaat.nl voor meer informatie of plan je reis op vanAnaarBeter.nl of vaarweginformatie.nl. (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op rijkswaterstaat.nl. Plan je reis op vanAnaarBeter.nl, vaarweginformatie.nl. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2024.)

Duurzame en slimme infrastructuur

Het werk aan onze wegen, bruggen, sluizen, tunnels en viaducten is nodig om ze ook in de toekomst te kunnen blijven gebruiken. Bij de werkzaamheden passen we waar mogelijk innovatieve en duurzame technieken toe.

Duurzame infrastructuur

We werken aan een duurzame infrastructuur. We willen in 2030 namelijk klimaatneutraal zijn.

Slimme infrastructuur

De wereld van de mobiliteit verandert. We proberen daarop in te spelen met de juiste innovaties.

Nieuws